Boek: De kolonisatie van Europa

Geschreven door Guillaume Faye.
Vertaling op 19 juli 2005 door Alfred Vierling – enkel de inleiding en hoofdstuk 1 zijn vertaald.

***

Velen hebben mij ontraden om dit boek te schrijven. Het zou me vijanden gaan opleveren. Men mag de dingen niet bij hun naam noemen, dat is gevaarlijk, begrijpt U ? Ik zou een onleesbaar en pseudo-filosofisch boek hebben kunnen leveren, of een wazig sociologisch verhaal door het vergelijken van waarden als assimilatie, integratie en multiculturele co-existentie. Maar het intellectuele gedoe van de gegoede burgerij interesseert mij niet. Essentiële vragen aanroeren, het systeem tarten, verzet plegen en voor de waarheid opkomen, dat is inderdaad riskant. Maar het brengt je wel verder.

Zoals Alexander Solzhenitsyn het verwoordde in een interview met de Washington Post gedurende zijn ballingschap in Amerika : <> Tegenwoordig leveren afwijkende meningen het meeste op. Zoals ik uitgelegd heb in mijn voorgaande essay, l’Archeofuturisme : de zaken radicaal doordenken.

Het komt erop aan terug te keren naar de kern der dingen, – ver van ieder extremisme -, om de grote vragen van dit tijdperk tot op de wortel aan te pakken. Men discussieert niet meer over het geslacht der engelen wanneer barbaren Constantinopel belegeren. Oftewel, de grote kwestie van deze tijd, wel degelijk de meest zichtbare, de meest opvallende, die waarover iedereen blijkbaar bang is om te praten en waarover men slechts met een half woord en op zachte toon spreekt, dat wil zeggen : de kolonisatie door het proletariaat die Europa ondergaat door de Noord-Afrikaanse, Afrikaanse en Aziatische volkeren, die tevens een veroverings-onderneming is, waar ook nog eens bijkomt dat men het Europese grondgebied wil islamiseren.

Guillaume Faye

[calameo code=000586916581916c8a0a9 lang=fr width=100% height=400]

Advertisements