Nrc repressief liberalisme?

Leave a comment

In ‘Opkomst en Ondergang van Extreemrechtse Sites’ (NRC 25 aug 2007) geeft J. Dohmen een eenzijdig beeld. Immers ook op linkse sites als Indymedia wordt gebrald en bedreigd. Dit euvel is toe te schrijven aan het verval van politiek middelbaar onderricht, politieke correctheid aan de universiteiten en 20 jaar onderdukking van partijpolitieke kadervorming met vergader-, zend- en beroepsverboden. Daardoor stagneert de politieke theorievorming. Nu de grote idealen zoals marxisme (iedereen arbeider), nazisme/zionisme (iedereen eigen volk), kapitalisme (iedereen consument), monotheisme (iedereen heilssoldaat/slachtoffer) hebben afgedaan weet de liberale staatsfilosofie niet beter dan terug te grijpen op het cynisch realisme van Machiavelli ( ‘De Vorst’) en de Dao De Jing (in de interpretatie van sinoloog B. Mansvelt-Beck): sc.: Vreedzaam samengaan van verschillende bevolkingsgroepen afdwingen door symboolpolitiek en charisma.

Geen van de liberale theoretici zoals John Gray (Black Mass: Apocaliptic religion and the death of Utopia’; zie ook NRC 25 aug waarin hij voor mensen zonder geloof geen waarde laat) , John Rawls (A theory of Justice) met zijn nominale uitloging van strucrtuurverschillen middels een constituerende vergadering ex ante of Claude Lefort ‘l’Intervention démocratique; Les limites de la Domination totalitaire’ die de macht legitimeert op ‘het verlangen van het volk om niet te weten (Sic!)’, heeft nog maar een begin gemaakt met het grootste politieke probleem van onze tijd: Hoe tem je een monotheistisch fanatisme, een aanslag op de democratie door een uniculturele veroveringsstrategie (islamisme), zo voortreffelijk in kaart gebracht door Roger Scrutton in ‘The West and the Rest’en door Guillaume Faye in ‘La Colonisation de l’Europe’.

Dan past toch wel bescheidenheid en het zou de liberale NRC sieren om uit het gebral en gescheld op de websites die vraagstukken en visies te distilleren die relevant zijn voor een hoognodige verbetering van de liberale staatsfilosofie. Bv: Is het een probleem we in 2050 weer 60 miljoen Europeanen (meer dan in 2 wereldoorlogen) hebben verloren doordat we demografisch onder vervangvruchtbaarheid leven? (Buchanan, ‘The Death of the West’). Het zou een liberale krant sieren om een discussieforum te bieden in plaats van iedereen te verbieden die zoekende is naar oplossingen van problemen die zij laat liggen en zelfs mee te gaan met die reactionaire onzin van Jaap van Donselaar die in zijn eentje namens de Anne Frank Stichting, de Universditeit Leiden en de AIVD jaarlijks de ‘Monitor Racisme & Extremisme’ schrijft en die voor te stellen als onderzoeker, terwijl hij zelf functioneert als zelfbenoemde expert/rechter, een politieke figuur waarvoor politicoloog Alain-Gérard Slama zo heeft gewaarschuwd in zijn ‘Angélisme Exterminateur’. Die van Donselaar blijft maar iedereen neersabelen met zijn dominante repressieterm (Michel Foucault, ‘Les Mots etles Choses’) het zgn ‘extreemrechts’ , wat hij nergens definieert ( en volgens politicoloog Fennema te onpas werd opgeplakt op Janmaat, Fortuyn, you name it, en ook niet ziet als dialectische antithese op het dominante extreemlinkse multiculuralisme, dat interculturele verrijking juist belemmert!) (Zie ‘Donselaritis gravis gravis’ op deze web-site of /www.alffredvierling.web-log.nl of http://www.Heemland.nl ).

Laat de NRC een voorbeeld nemen aan de Académie van Dijon die in 1750 een prijsvraag uitschreef over de vraag of de wetenschappen en kunst bijgedragen hebben aan de zuivering van de zeden en nu dus veelbelovende liberale theoretici een platform geven om voormelde problemen inzake de comptabiliteit van monotheisme met democratie en de comptabiliteit van omvolking met democratie op te lossen.. Mogelijk kunnen we dan de 17 jarige nationalist Roel uit Gelderland behoeden voor zelfmoord en wie weet ook nog enige leeftijdgenoten/jihadstrijders. Die kunnen misschien eens wat leren van Prof. Hanafi s imposante werk in twee delen: ISLAM IN THE MODERN WORLD;

Liberalen leven van een concert d’opinions niet van bange Denkverbote !

Advertisements

NAVO SPAARBOMMETJES/ecobombinettes otaniennes

Leave a comment

Veuillez lire le texte originel suivant la traduction ici en bas.

Sinds de ineenstorting van de Soviet-UNie heeft het NAVO geweld hoewel toegenomen niet geleid tot meer veiligheid in de wereld. In tegendeel, nadat het met het embargo tegen Irak en de oorlog tegen Servië het veiligheidssysteem van de VN heeft opgeblazen, heeft de NAVO zichzelf uitgeroepen tot chanteur verheven boven het internationale recht. Bijgevolg is de verwoede strijd tegen dit NAVO- monopolie opgepakt door groepen niet-staatgebonden verzetsstrijders die trots putten uit een bepaalde ideologie of een geloof.

Om nu de militaire expansiedrift te verbergen waarin het tot slaaf maken van heel wat volken aan de kapitalistische wereld schuil gaat staat de NAVO op de bres voor de universele mensenrechten. Zo heeft men de pretentie de harten en geesten te winnen van de door haar bezochte volken en wel door ze de opbouw van een nieuwe maatschappij in het vooruitzicht te stellen.

Barbaarse verrassing: Men gebruikt daarvoor bombardementen. Zelfs de leiders van hun marionettenregiems klagen over de massa-aanslagen op hun bevolking.
Humane verrassing: Men gebruikt dus van nu af zogenaamde kleine bommetjes die blijkbaar minder onbedoelde nevenschade zouden veroorzaken. Nou, zeg dan maar meteen hardop dat je deze vervanging door fragmentatiebommen meer in overeenstemming vindt met je mensenrechtenpreek dan de bomladingen uit de b-52 bommenwerpers.
Bijkomend voordeel: Deze spaarbommetjes passen beter in de huidige milieu-ideologie die door kleinschaligheid energie en milieu wil besparen: Small is beautiful.

LES ECO-BOMBINETTES OTANIENNES

Depuis l’écroulement sovietique l’ agressivité otanienne bien qu’ayant augmenté, n’a pas su résulter à une amélioration de la sécurité mondiale. Au contraire, le système onusien étant écrasé depuis l’embargo irakien et la guerre contre la Servie, l’OTAN s’autoproclame maître chanteur au dessus du droit.international. Par consequence la lutte acharnée contre un tel monopole étatique est menée plutôt par des groupuscules combattants au nom d ‘une ideologie ou religion non-étatique qui se vantent d’être résistants à l’occupation otanienne.

Pour dissimuler l’expansionisme militaire qui implique l’asservissement de multiples peoples au monde capitaliste l’OTAN préconise la defense des droits universels de l’homme. On prétend ainsi gagner les cœurs et les esprits des populations visitées, en construisant une nouvelle société pour eux. Surprise barbare: On se sert des bombardements pour gagner ces memes esprits. Or, mêmes les chefs des régimes marionettes se plaignent des hecatombes commises contre leur populations civiles.

Surprise humaniste: On se sert désormais au lieu des bombardements massifs des soi-disant ‘bombinettes’ qui sont apparemment censées de diminuer les dommages collatéraux. Autant dire à haute voix que le remplacement par des bombes à fragmentation sera plus à l’hauteur du message droit-de-l’hommiste que les chargements des b-52’s. Avantage collateral: ces éco-bombinettes s’inscrivent bien dans l’idéologie écologiste qui se veut à petite échelle pour ainsi épargner l’energie et l’environnment: small is beautiful.