Naftaniel (CIDI): Alles kits bij kosjr slachten! Kijk zelf! (video)

Leave a comment

In Nederland hebben Naftaniel van CIDI en de rabbijnen zoals Evers en v d KAMP ook altijd de aan de kantelbox (die niet door joden of moslims is bedacht)voorafgaande folterpraktijken van de kluisterkettingen en de jacobsladder waar runderen aan hun alsdan gebroken achterpoten werden opgehangen verdedigd als meest pijnloze methode. Naftaniel wil nu na enorme strijd door dierenbeschermers en de mening van de Heer Eisenman, hfd joods slachthuis te Amsterdam die eigener beweging onverdoofde slacht van limosine runderen heeft gestaakt, een meteen na de halssnede electrocutoire bedwelming overwegen. De tandarts die eerst uw kies trekt en u dan daarna verdooft…..

Kijk zelf eens in een kosjr slachthuis !

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1

Advertisements

verslag PvdA debat ritueel slachten+video

Leave a comment

Donderdagavond 28 april 2011. Te Amstelveen wordt in de aula van de Christelijke Scholengemeenschap door de PvdA afdeling Amsterdam een debat over VERDOVING BIJ RITUEEL SLACHTEN georganiseerd. Hun achterban van joden en moslims zijn geschrokken van het pro-standpunt van de PvdA Tweede Kamerfractie bestaande uit 30 leden, die het initiatief-wetsvoorstel van de PvdDieren steunen , dat verplichte voorbedwelming middels non-lethale reversibele electrocutie beoogt.

De kamerleden van Dam en van Dekken moesten zich komen verantwoorden aan o.m. de rabijnen v d Kamp en Evers, CIDI baas Naftaniel en een vertegenwoordiger van Halal CorrectCertification. Ze hadden Karin Soeters van het wetenschappelijk bureau van de Partij v d Dieren en de biochemicus Prof. M. B. Katan uitgenodigd en zowaar ook ik mocht er een woordje doen.

De avond verliep ordelijk en de discussie werd straf geleid naar een mogelijk compromis onder de voortreffelijke leiding van Martijn de Greve.

Het siert de PvdA, dat zij zo’n explosief onderwerp niet schuwen en ook niet-partijleden hebben uitgenodigd.

Soeters verwees naar het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Vereniging v Diergeneeskunde, stoelend op meer dan 240 wetenschappelijke rapporten en Katan o.m. naar publicaties op http://www.dialrel.eu/diarel-results/veterinaryconcerns. Ook werd verwezen naar een litteratuurstudie van de Universiteit van Wageningen.

Bij kosjr slachten blijkt 3,2 x en bij halal slacht 5,2 bijsnijden na eerste halssnede noodzakelijk. Het dier lijdt dan ernstig, want er zijn belangrijke pijnreceptoren in de hals.
Bij onverdoofde slacht/ritueel slachten is ook fixatiestress onververmijdelijk en na de halssnede is bij grote dieren als runderen en schapen aanhoudend bewustzijn tot 5 minuten geen uitzondering. Dit beduidt dus een vrij lange agonie/doodsstrijd met uitbreekpogingen.

Bij de reguliere slacht middels schietpen gaat 10 % mis en moet nageschoten worden. Wel leidt een geslaagd penschot tot onmiddellijk coma en niet alleen tot paralyse (wat rabbijn Evers beweert). Voorelectrocutie bij schapen gaat ook in 10 % MIS, dan komt het dier binnen 20 seconden bij voorafgaand aan de halssnede.
Volgens een Belgisch onderzoek van Gregory bij 174 pengeschoten runderen gaat 50% neer binnen 30 seconden en 10% pas na een minuut.

De Veterinairer Hoofdinspectie constateerd vorig jaar bij 11 van de 13 abattoirs voor ritueel slachten, misstanden, waaronder het joodse slachthuis in Amsterdam.

Naar grove schatting worden in Nederland zo’n 200.000 dieren onverdoofd geslacht, waarvan 3000 kosjr. In het totaal mogelijk 1,2 miljoen, maar dat betreft ook pluimvee. Iedereen is het erover eens , dat de electricutiebaden voor pluimvee ontoelaatbaar zijn.

Katan concludeert, dat HET HOOGST WAARSCHIJNLIJK IS, DAT DIEREN BIJ ONVERDOOFDE SLACHT MEER LIJDEN. Maar om het leed van de orthodoxe religieuzen in de zaal te temperen, voegt hij het zelfbenoemd subjectieve oordeel toe, dat meer dierenwelzijn valt te behalen in het leven voorafgaand aan de slacht.

Hoofd Kosjr slachthuis Amsterdam Ronnie Eisenman heeft na bestudering van de rapporten op aanzegging van de veterinaire hoofdinspectie eigener beweging de onverdoofde slacht van grote Limousine stieren gestaakt. Bravissimo! Naftaniel, die in interviews altijd elke misstand rond kosjr slachten ontkent, zag mogelijkheden tot invoering van andere fixatiemethoden en mogelijk nabedwelming, dus electrocutie meteen na aanbrengen van de halssnede. Volgens Katan zou het guntstig effect op dierenwelzijn nauwelijks verschillen van voorbedwelming.
Vanuit de zaal werd aangegeven, dat de fractieleden onvoldoende ruggespraak met de afdeling hadden gepleegd.

Een Mevrouw Bergvoet nam een minderheidsstandpunt in ten faveure van verdoofd slachten en en dat je bij de PvdA niet moet zijn voor dierenwelzijn.

Mohammed Rabbae (ja die van Gr Links die torpederende kamervragen stelde over mijn aanstelling aan een Turkse Iman-Hatib-school) wees erop, dat volgens velen ((PVV!) wij leven in een joods-christelijke samenleving, maar dat als de joden er aanspraak op maken we niet thuis geven.

Mijn commentaar:
Muslim geflikflooi dus met joden, die zich nu ook om der wille van het ritueel slachten inlaten met de laagste boertjes van buten uit Anadolu en Berberije: Ali Karaka, Al Fakadi en natuurlijk al diegenen, die vet verdienen aan de halssnede: de jongens van de export (80% van het onverdoofd verkregen vlees), de Halal certificatoren en de halal slagerijen. Lees het krantenartikel hieronder:
Door: Julien Althuisius
Gepubliceerd: woensdag 13 april 2011 21:42
Update: woensdag 13 april 2011 23:17

Een verbod op onverdoofd slachten zal gehandhaafd moeten worden. ‘We gaan mogelijk illegaal slachten.’

Als er daadwerkelijk een verbod komt op het ritueel slachten van dieren, komen er mogelijk illegale slachthuizen die onverdoofd blijven slachten. Dat zegt Wahid Ali Ramdjan van Halal International Control, dat een halal-keurmerk geeft voor onder meer Albert Heijn-producten: ‘We gaan de mogelijkheden bekijken om illegaal te slachten.’ Volgens Ramdjan zijn er ongeveer 3.000 slagerijen in Nederland die afhankelijk zijn van halal-vlees.
Mocht het verbod doorgang vinden, dan zullen slagerijen en producenten hun toevlucht moeten zoeken in landen waar ritueel slachten nog wel mag, zoals België. ‘In België kunnen ze veel gaan verdienen’, zegt Ramdjan. Daar sluit Abdul Munim Al Chaman, directeur van Halal Quality Control, zich bij aan: ‘Hier worden een paar landen erg blij van.’
Een eventueel slachtverbod zou ook slecht kunnen uitpakken voor de Nederlandse economie. Op dit moment levert Nederland koeien aan bijna alle moslimlanden. Een verbod zou grote gevolgen kunnen hebben voor de vleesexport. Ramdjan beweert dat – als er een verbod komt – hij actief gaat lobbyen bij moslimlanden om Nederland te boycotten. ‘Dan gaat het maar economisch naar de klote. Als ik naar de klote ga, neem ik er veel meer mee.’
En lees eens dit van de Pvd Arbeid afdeling uit EINDHOVEN :
Eindhovense PvdA tegen verbod op ritueel slachten
Laatst gewijzigd: vrijdag 6 mei 2011 – 10:16 | Auteur: Alice van der Plas
Ritueel geslachte schapen. Foto: ANP Ritueel geslachte schapen. Foto: ANP Vergroot foto

EINDHOVEN – De Eindhovense PvdA-fractie gaat actievoeren tegen het verbod op ritueel slachten. De Tweede Kamer lijkt zo’n verbod in te willen voeren. Op 25 mei houdt de kamer een hoorzitting en voor die tijd wil de Eindhovense PvdA een manifest rondsturen. Zes moskeeen in Eindhoven schrijven mee aan het manifest.

Initiatiefnemers zijn de raadsleden Ertan Isik en Hafid Bouteibi.

Populistisch
“We vinden dat er te lichtzinnig over wordt gedacht,” zegt Ertan Isik. “Het is onderdeel van een religie.” Isik haalt hard uit naar Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, die het initiatief nam voor een verbod op ritueel slachten. “Het is hypocriet, ze is populistisch en dat gaat weer over de ruggen van de moslims in Nederland.”

Ritueel is diervriendelijk
Isik wil benadrukken dat het ritueel slachten juist heel diervriendelijk gebeurt. “Er is geen sprake van dierenleed. De Islam schrijft heel duidelijk voor hoe het dier behandeld moet worden bij de slacht. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk lijden en pijn moet zijn. Het ritueel bestaat al 1400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al dan niet lijden.”

De PvdA-fractie in Eindhoven wil het manifest niet alleen aan de Tweede Kamer sturen, maar ook aan alle collega-raadsleden in Nederland.
Printen
Eerste publicatie: donderdag 5 mei 2011 – 21:16

Nou dan kunnen we nog wel wat meer verwachten in dit land: Als de heren iets niet zint dan is het de wil van Allah en dus geen debat mogelijk. Met zulk volk heeft ons volk zich dus geencanailleerd.

Verdere objectieve gegevens:

Joden achten maar 30 % van het onverdoofd verkregen vlees kosjr en daarvan (en nu in navolging ook de moslims) eten zij alleen de goedkopere voorhammen:
Driekwart van het slachtdier wordt ongevraagd en ongelabeled de Nederlandse bevolking door de strot geduwd bij gebrek aan labelling: Die zou riteel geslacht vlees plots zeer duur maken. Woedend waren die, dat nu bekend is gemaakt door de bevoegde autoriteiten, dat 80 % van halal vlees al van verdoofde slachtdieren komt. De moslim vertegenwoordiger dreigde meteen, dat hij niet kon instaan voor de veiligheid (van wie?), als onverdoofd slachten wordt verboden.

Verder commentaar:
Prof. Heertje, de schoolboekeneconoom, wilde het hele debat terugvoeren naar een afweging tussen dierenleed en het leed geleden door orthodoxe joden. Zoals gebruikelijk geen aandacht voor het leed geleden door anderen, bijvoorbeeld de enige echte minderheid in dit verband: de Dierenbeschermers. Volgens welke morele categorische imperatief is leed van het slachtoffer af te wegen tegen het leed van de beul, omdat hij geen beul meer mag zijn? De hele zaal wantrouwde de motieven van andere politieke partijen, het ‘populisme’ (=PVV), die de joden en moslims buiten willen sluiten. Over het eigen exclusieve (wan)gedrag natuurlijk geen woord van reflectie. Pavlov-reacties, meteen schieten en schuilen in de slachtoffer-modus: De beulen voelen zich aangetast in hun twijfelachtige eer van traditie en geloofsrituelen.

Het ging al mis, toen Abraham zijn zoon wilde offeren en God/Allah geen weerwoord gaf en God/Allah dan maar een onschuldig lam substitueerde op de zoentafel. Inmiddels is de religieuze rechtvaardiging zo maar verlegd van offerrituelen naar spijswetten, maar dat zet blijkbaar de deur nog niet open naar een louter technisch-veterinaire discussie. Kijk eens, hoe de NOS spreekbuis is van de mythe en de rite:

Hieronder NOS uitzending over PvdA discussieavond (ik loop nog door het beeld heen).

http://s.nos.nl/swf/nieuwsuur_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-947863

40 jaar strijd tegen animale holocaust

Leave a comment

Vrij Nederland
Door Max van Weezel / 20 april 2011

‘We hebben er weer een godsdienstoorlog bij’

Veertig jaar vecht drs. Alfred Vierling nu al tegen wat hij de animale holocaust noemt: de onverdoofde slacht van runderen en schapen door orthodoxe joden en moslims. De Haagse slagerszoon wist het verbod op ritueel slachten opgenomen te krijgen in het verkiezingsprogram van de Centrumpartij, waarvan hij sinds 1982 beleidsmedewerker was. Bij Kamervergaderingen over het ritueel slachten is de voormalige rechterhand van Hans Janmaat nog altijd op de publieke tribune te vinden. Iedereen die hij tegenkomt, krijgt een petitie in handen gedrukt tegen het ‘dhimmi-gedrag’ en het ‘buigen voor relifanaten’.
Lang werd schouderophalend aan Vierling voorbij gegaan. Buiten de kring van extreem-rechtse dierenvrienden liep bijna niemand warm voor een verbod op het onverdoofd slachten. Zo’n pleidooi was toen nog not done. Sterker nog: in 1995 legde de Amsterdamse rechtbank de Centrumpartij een geldboete op vanwege het verspreiden van vreemdelingenhaat. Steen des aanstoots was dat de partij de islam in verband had gebracht met veelwijverij en ritueel slachten. Aanhangers van de actiegroep Met de Dieren Tegen de Beesten demonstreerden wel eens tegen de verkoop van halal vlees door bedrijven als de Chicken Cottage. Ze stonden in lange witte gewaden en met een tulband op het hoofd voor het filiaal van de restaurantketen en riepen: ‘Wij willen geen Bin Ladens hier.’ Het werkte vooral op de lachspieren.

Nu meldt Alfred Vierling op zijn website: ‘De kogel is door de synagoge en de moskee.’ Het initiatiefwetsontwerp van Marianne Thieme, dat het onbedwelmd slachten wil verbieden, haalt naar alle waarschijnlijkheid een Kamermeerderheid. Thieme zal zelf ook niet hebben verwacht dat het initiatiefwetsontwerp van haar Partij voor de Dieren plotseling op een riante Kamermeerderheid kan rekenen. Behalve PVV, SP, GroenLinks en D66 lieten VVD en PvdA onlangs weten dat ze vóór zullen stemmen. Thieme werkt al sinds 2008 aan het wetsontwerp. Ondanks een vernietigend advies van de Raad van State die de vrijheid van godsdienst in gevaar zag. Vorig najaar overviel ze de leden van de Themacommissie Dierhouderij van de Kamer met een gruwelijk filmpje dat met een geheime camera was opgenomen in een abattoir waar ritueel werd geslacht. Dat maakte indruk. Liberalen en sociaal-democraten hielden nog maandenlang vast aan de godsdienstvrijheid, maar gingen in de loop van april om. Electorale redenen zullen niet vreemd zijn geweest aan die draai: Maurice de Hond heeft al uitgerekend dat eenenzeventig procent van de Nederlanders het verbod op het onverdoofd slachten steunt.
– Waarom pakten de politici de bio-industrie niet aan?
Maar moslims en joden zijn tot in hun ziel geraakt. Jongerenimam Yassin El Forkani waarschuwde dat het offerfeest in gevaar kwam. Marokkaanse en Turkse PvdA-Statenleden kondigden aan bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op een partijgenoot te zullen stemmen. De protesten uit joodse kring waren zo mogelijk nog vuriger: rabbijnen uit de hele wereld vroegen zich hardop af waar het tolerante Nederland van vroeger was gebleven. Vanuit Amerika stuurden de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center verontruste mailtjes aan premier Rutte.

In de wandelgangen van de Tweede Kamer klampten ervaren lobbyisten als Ronnie Naftaniel van het CIDI en Robbert Baruch van het Centraal Joods Overleg parlementariërs van VVD en PvdA aan: wisten ze niet wie eerder had geprobeerd het koosjere slachten te verbieden? Adolf Hitler! Tijdens de jaarlijkse Pesachviering werden Marianne Thieme, Dion Graus, Stef Blok en Job Cohen door veel joodse families net zo hard vervloekt als de farao van Egypte. Als de politici het dierenwelzijn wilden bevorderen, waarom pakten ze de bio-industrie dan niet aan? Dachten de gojim, die kreeften in kokend water gooiden, dat ze superieur waren aan de joden? Wat een hypocrisie!

Door alle beroering lijkt de Tweede Kamer nu al weer te twijfelen aan haar besluit. CDA, ChristenUnie en SGP drongen aan op een hoorzitting waar moslims en joden hun bezwaren kenbaar kunnen maken. De PvdA en GroenLinks gaan een debatavond over het ritueel slachten organiseren (GroenLinks met een vegetarische broodmaaltijd vooraf). Binnen de PVV staan de dierenvrienden rond Graus en de ‘vrienden van Israël’ rond Kamerlid Wim Kortenoeven elkaar inmiddels naar het leven. Mocht de Kamer tot een verbod op de onbedwelmde slacht besluiten, dan gaat de joodse gemeenschap procederen – desnoods tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toe.

Fijn dat we er na de schermutselingen over het boerkaverbod weer een godsdienstoorlog bij hebben!
Door Max van Weezel / 20 april 2011 /

De Kogel door de Synagoge en de Moskee ?

Leave a comment

Vandaag,, 13 april 2011, is er een dan eindelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer duideijkheid geschapen door Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker

1. Hij is ervan overtuigd, dat wetenschappelijk onomstoteijk is aangetoond, dat dieren door onbedwelmd ritueel slachten extra leed wordt toegebracht in vergelijk met dieren, die hetzij door reguliere dan wel bedwelmde slacht worden omgebracht.

Mijn commentaar luidt, dat dit is geschied ondanks de verdraaiingen van de bevindingen van Dr.Temple Grandin, door rabbijn l. v.d. Kamp. Tot nu toe is er vanwege religieus/joodse en islamitische zijde niets aan verdediging aangedragen dan proberen de discussie te verleggen naar die over de bioindustrie. Men herhaalt als een mantra de eigen spijswetten en slachtvoorschriften zonder reflectie op de misstanden in de praktijk. Het wordt nog spannend wat deze fundamentalisten op de komende hoorzitting in het parlementsgebouw te berde zullen brengen. Ter plekke trof ik nog een veehoudster die het feit van de extra pijn en doodsstrijd van dieren bij ritueel slachten niet bestreedt, maar ook niet wilde bestrijden, want vond zij zinvol. Zijzelf had zich tijdens haar bevalliong niet laten verdoven en wilde ook bij bewustzijn sterven. Dit hangt samen met haar religieus idee van zieleheil. Ik vind, dat zij haar zieleheilidee net zo min de dieren kan aandoen als dat vegetariers hun huisdieren hond en kat vlees onthouden.

2. Hij bevestigt, dat in Nederland mogelijk 1,1 miljoen dieren per jaar onbedwelmd zijn geslacht. maar weet het van 370.000 zeker. Redelijke aanname is, dat van de 500 miljoen geslachte dieren per jaar, bij een tiende %, zo’n 500.000 dieren onbedwelmd worden geslacht.

3. Hij spreekt op persoonlijke titel, maar wel het parlement toe, zeggende, dat onverdoofd=onbedwelmd slachten van grote dieren als runderen moreel volstrekt onaanvaardbaar is.

Nu ook de VVD in aansluit bij de parlementaire meerderheid voor het wetsvoorstel om voorbedwelming bij ritueel slachten verplicht te stellen, dus samen met P vd Dieren (initiatiefwetsvoorsteller), PVV, D’66, Groen Links, SP, en de PvdA (!), lijken slechts de CDA, Christen-Unie en de GPV aan te sturen op een gering quotum toegestane onbedwelmde slachtingen voor numeriek zeer beperkte groepen joodse en mogelijk ook islamitische fundamentalisten. Men zou alsdan wel voor zo’n 95% het onverdoofd slachten kunnen verbieden, want voor de export zouden die quota geen ruimte bieden.

Voor het eerst na 30 jaar strijd tegen deze animale holocaust, kan ik constateren, dat dierenwelzijn als hoofdwaarde in one samenleving zo sterk heeft postgevat, dat de religieuze arrogante aanspraak op het monopolie van de moraal erop afstuit, Eindelijk moeten joden en moslims bij zichzelf te rade gaan, of zij zich wel aan hun eigen zedelijk normbesef houden, althans voorzover publiekelijk uitgedragen sc. het primaat van voorkoming van dierenleed als ze blijven vasthouden aan verouderde methoden, die in feite slechts de smaakverbetering en houdbaarheid van het erdoor verkregen vlees beogen.

In deze tijd volstaat een beroep op een profeet of op een religieus zieleheil of op een verwijzing naar de tweede Wereldoorlog niet meer om de kritiek op deze dierenfoltering tot zwijgen te brengen. Zomin een vegetarier het recht heeft zijn hond of kat vlees te onthouden, zo min heeft iemand die op grond van vermeend religieus zieleheil zijn eigen sterven bewust wil meemaken het recht zijn slachtdier deze bewust beleefde doodstrijd aan te doen.

Mijn dag kon niet meer stuk, met alle credits voor de dappere dames van de Partij voor de Dieren Thieme en Ouwenhand, de onverschrokken Graus, die toch maar binnen de pro-Israelische PVV standhoudt inzake dit onderwerp en hetzelfde geldt voor de PvdA-,D’66-, Groen Links-, SP- en VVD- kamerleden als die bij hun standpunt blijven na het door de CDA afgedwongen hoorzitting met vertegenwoordigers van de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen.

alfred vierling

Ritueel slachten: bericht aan Parlement

Leave a comment

Aan de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties inzake ritueel slachten
28 febr 2011
Voor verkrijging van verbod van onverdoofd slachten heb ik als slagerszoon al 40 jaar gestreden. Hoewel verpakt in beweerlijke wetten van God, is het een wrede methode om smaakverbetering te bereiken immers door vlees zo lang mogelijk te oxygeneren en daardoor zuren en basen erin te verminderen. Ik heb al mijn commentaar samengebald in 10 mimuten podcast. Ik hoop, dat U allen nog deze tijd kunt vrijmaken. Niemand valt joden en moslims aan, dierenbeschermers wijzen de gelovigen erop, dat zij hun eigen moraal niet volgen door oude voorschriften te volgen zonder te verifieren of nieuwere wetenschappelijke inzichten en technieken beter recht doen aan de erin vervatte moraal, sc. het zo weinig mogelijk leed toebrengen aan dieren.

De werkelijkheid is, dat deze gelovigen smaakverbetering (dus eigenbelang) stellen boven dierenwelzijn (altruisme). Dit is ook een gevolg van verbeten anthropocentrisme der monotheismen. Honderden dieren moesten ernstig lijden ter ontwikkeling van een reversibele verdovingsmethode, en nog zijn gelovigen niet bereid zelf tot enige reflectie op de daadwerkelijke uitwerking van hun geformaliseerde moraal.

PETITUM: STOP DHIMMI GEDRAG, STOP BUIGEN VOOR RELIFANATEN, WEES MENS MET HART VOOR MEDESCHEPSELEN.

22 februari 2011: Vraaggesprek in het programma Dietse Dinsdag van Radio Rapaille, over ritueel slachten.

http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtpOjQ7czo2OiJmaWxlSWQiO2k6MTQxOTAyODg7czo0OiJjb2RlIjtzOjEyOiIxNDE5MDI4OC1iMjEiO3M6NjoidXNlcklkIjtpOjIyNDk1ODk7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMDAzMDk4OTI7fQ==&autoplay=

Postscriptum:
Het Nederlands Israelsich Kerkgenootschap riposteert als volgt:
Geschermd (anders is het niet te verwoorden) wordt met een periode tot 4 minuten dat het zou duren voor een dier na de halssnede het bewustzijn zou hebben verloren. Dit wordt ontleend aan een rapport van Wageningen UR dat nota bene in een rapport van … Wageningen UR wordt ontkracht.
“Uit de literatuur en het huidige onderzoek blijkt dat bewustzijn bij runderen na alleen een halssnede gemiddeld ongeveer 1,5 minuut aanhoudt en kan oplopen tot 4 minuten. Gedurende deze periode kan het dier mogelijk pijn ervaren.”

Deze uitspraak is niet bewezen, niet onderbouwd en wordt ook niet op basis van het in het rapport beschreven onderzoek, vastgesteld. Het komt in het onderzoek niet eens aan de orde.

Uit een studie van Wageningen blijkt dat het bepalen van het al dan niet bij bewustzijn zijn, niet goed mogelijk is. “De periode van bewusteloosheid tussen bedwelmen en dood (of herstel) is met de huidige technieken moeilijk direct meetbaar en zeker niet meetbaar onder commerciële slachterijomstandigheden” (Wageningen UR Livestock Research, “Indicatoren voor bewusteloosheid”).

Prof. Nico van Straalen, dierkundige aan de Vrije Universiteit zegt: “Dat er verschillende conclusies getrokken worden uit de literatuur betekent dat er in de wetenschap geen eenduidige mening over dit onderwerp bestaat. Er zijn studies die een snelle bloeddrukdaling en daarmee verlies van bewustzijn aangeven. Als er een snel verlies van bewustzijn optreedt, is het doden van dieren met een onthoofding of halssnede een relatief humane methode, voor zover zulke dingen humaan kunnen zijn. De situatie om het slachten heen, is trouwens minstens zo belangrijk.”

Mijn commentaar:

1. De bewijslast ligt bij de religieuzen, ook op grond van hun eigen moraal, te weten zo weinig mogelijk dierenleed veroorzaken.
2. Het feit, dat bewustzijn en pijn moeilijk meetbaar is voorafgaand en tijdens de slacht, betekent niet, dat deze niet bestaat. Uit 1 + 2 volgt, dat je dan maar het zekere voor het onzekere moet nemen en de dieren op zijn minst moet bedwelmen.
3. De omstandigheden rond de slacht zijn inderdaad net zo belangrijk. De vreselijke fixatie met kettingen, maar ook de kantelbox is voor van nature claustrophobe runderen uitermate stressbevorderend. De religieuzen laden hier de verdenking op zich deze stress opzettelijk te veroorzaken teneinde een betere oxigenering te verkrijgen tot verhoging van de smaakverbetering en houdbaarheid van het vlees.

Hoera ‘t is zo fijn om ritueel geslacht te zijn!

Leave a comment

‘Ritueel slachten nog altijd een gruweldaad’
door drs. A.J.C. Vierling

In Bewust 81/3-98 en 81/4-149 besteedde de E.B. voor ‘t eerst aandacht aan misstanden rond ritueel slachten. In Bewust 82/58 riep de auteur van het op deze en volgende pagina’s afgedrukte artikel over ritueel slachten op tot het toezenden van adhesiebetuigingen met dierenbeschermingsorganisaties tegen het ritueel i.e. onbedwelmd slachten. Tot nu toe zijn meer dan 100 kaarten binnen, maar ook zijn er onder andere tijdens de Algemene ledenvergadering van de E.B. in september verzoeken tot meer informatie gekomen. Daaraan wordt In dit artikel voldaan in de hoop, dat nog velen zich zullen scharen achter de genuanceerde benadering welke wij in deze volgen. Het gaat niet aan dat dierenleed zonder redelijk doel wordt verzwegen en getolereerd uit hoofde van misplaatste angst voor vreemdelingenhaat. Onder de koppen “Ooggetuigeverslag”, “Geschiedenis en juridische aspecten”, “Religieuze aspecten en verband met het minderhedenbeleid’, “Technische, veterinaire en etologische aspecten”, “Schaalvergroting en economische aspecten” en “Houding van de media en schrijvende pers” wordt een en ander aan de orde gesteld.

OOGGETUIGEVERSLAG
Plaats en tijd van handeling: Amsterdams hoofdabattoir, schapenhal 04.00 uur 10.00 uur zondag 19 oktober 1980.

Mijn blonde haren zorgvuldig weggeborgen onder een capuchon ben ik met een menigte Islamieten mee naar binnen het abattoir gerend, net doende alsof ook ik een schaap kom slachten. Het duurt uren in de ijzige kou voordat ik een blik kan slaan op de rituele slachting:
Het schaap wordt door twee man beetgepakt en op de rug gelegd boven op een putje, waarin zo meteen het bloed kan wegvloeien.
Snel en vakbekwaam wordt de halssnede toegebracht, maar door de overweldigende aanvoer wordt het het dier niet bij de kop gehouden tot blijvende bewegingloosheid is ingetreden. Veel Schapen spartelen nog als ze aan de jacobsladder worden opgetrokken. Let wel, ik doel niet op de stuiptrekkingen die nadien altijd optreden als gevolg van het uitbloeden van het lichaam, maar op de afwezigheid van bewegingloosheid direct na de halssnede.

Plaats en tijd van handeling:Amsterdams hoofdabattoir, runderen. hal, 10.00 uur – 11.30 maandag 27 september 1982.

Er worden eerst nog runderen ‘normaal’ geschoten door middel van een schietmasker. Dan wordt er een eerste koe ritueel geslacht: het dier wordt met touw aan zijn voorpoten omlaaggetrokken en dan omgerold tot hij met de kop boven een bloedgoot ligt. Er wordt een gebed aangeheven door een tiental islamitische omstanders en dan wordt de halssnede aangebracht. Dit gaat soms goed; maar ook nog bij herhaling mis: er wordt niet diep genoeg ingesneden. Er moet soms worden bijgesneden en men wringt de kop veel te vroeg met de hand naar achteren toe. Dit, als gevolg van de onervarenheid van de islamitische slachter. Loonslachters van het abattoir spreken er schande van, maar willen dat niet anders dan anoniem doen uit vrees voor Islamitische represailles. Zelf slagerszoon en gewend aan bloed en slachtingen ga ik over mijn nek. Ik haal mijn filmcamera tevoorschijn en probeer te filmen. Dat mag niet, want onder druk van de orthodox religieuse joodse leden en de islamitische werknemers heeft de grossiersvereniging de directie van het abattoir gedwongen tot een intern besluit dat filmen en fotograferen verbiedt. De keurmeester ziet de camera, stuurt me weg en ik word achterna gezeten -alsof ík de misdadiger was.

DEN HAAG
Plaats en tijd van handeling:Haagsche hoofdabattoir 10.30-uur dinsdag 28 september 1982.

Met Tonie Zorg (Stichting S.O.S. Huisdieren) en mijn vader, één van de oudste slagers op het Haagsche Abattoir, ga ik eerst kijken bij de runderenhal. De runderen werden aan vier poten met kettingen gekluisterd en omgetrokken in rugligging. Dit ging soms mis en zelfs gepaard met losbrekingen. Er werd vakbekwaam gesneden, maar volgens mijn stopwatch duurt de bewegingloosheid toch altijd nog 30 seconden. Bij de Hindoestaanse islamieten gaan de slachters over tot gebruikmaking van de jacobsladder in plaats van de kluisterkettingen. Dit alleen, om het dier in rugligging te krijgen. Een enkele stier wordt zelfs pas hangend aan de jacobsladder de halssnede toegebracht. De schapen worden door één in plaats van twee man neergelegd en tegelijkertijd wordt de halssnede toegebracht. Het snijden geschiedt vakbekwaam, maar de man is in zijn eentje niet in staat het dier direct na de halssnede tot blijvende bewegingloosheid intreedt vast te houden, zodat de schapen doodspartelen op het putje en aan de jacobsladder. Walgelijk. Ook bij de runderen en de schapen in Den Haag heb ik~geprobeerd te filmen en foto’s te maken. Een poging om met aanwezige Turkse jongeren te praten mislukt, maar met de Hindoestaanse jongeren viel wel te praten over technische verbeteringen, zoals de HYDRAULlSCHE RlTUËLE DOODBOX VAN HET ABATTOIR VAN AMSTERDAM.

In de afgelopen 5 jaar heb ik als bewoner van de Amsterdamse Kinkerbuurt tijdens de offerfeesten vaak schapenkoppen pen in vuilniszakken aangetroffen. Vorig jaar nog lagen de koppen open en bloot in de Groen van Prinsterstraat en dit jaar rond de Albert Kuyp. Nu mogen de islamieten wat niemand anders mag, namelijk het op het abattoir geslachte vlees en zelfs de huiden zelf mee naar huis nemen en dus is er geen bewijs van illegaal ritueel slachten thuis. Maar getuige de klachten van vele bewoners over bloed dat drupt vanaf het bovenbalkon, het snerpend gekrijs van afgebeulde schapen in de nacht en stank (afkomstig van doorgespoelde ingewanden) uit het riool, is het onbekwaam erop loshakken met botte messen gewoon in de huiskamer nog niet geheel verdwenen. Zo gaat het immers nog in Vrijwel de gehele derde wereld, ook in niet islamitische landen zoals de Filippijnen naar ikzelf zag.

Geschiedenis en juridische aspecten
Tussen 1940 en 1945 werd er in Nederland niet ritueel geslacht. WèI werd bijna het hele Joodse volk algeslacht en daarom stonden de Nederlanders na 1945 de weinig overlevende orthodox-religieuse Joden weer toe wat de bezetter verboden had.

Als in de zestiger jaren dHr.De Jager in blad van de Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren een artikel schrijft over het onnodig lijden en de lange doodstrijd van ritueel geslachte runderen, ligt alras het hele kantoor ondergesneeuwd met brieven vanuit orthodox-joodse hoek, waarin de vereniging voor antisemiet wordt uitgemaakt. (er was toen nog geen enkele brief vanwege islamieten bij. De pers werd gemobiliseerd en zo werd zonder enige openbare discussie op 14 januari 1957 het Vleeskeuringsbesluit dus per Koninklijk Besluit afgekondigd, behorend bij de Vleeskeuringswet (stbl 29). In art 8 lid 1 van deze wet wordt weliswaar de norm gesteld, dat slachtdieren na voorafgaande bedwelming zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een minuut door verbloeding worden gedood, maar van deze humane regel blijvwworden sef en onze wetten doorgehaald. Zonen de dieren verstoken die het ongeluk hebben te zijn voorbestemd voor consumptie door ‘Israëlieten’ en ‘Islamieten’ (Deze laatsten per K.B. van 21 januari 1977. Stb. 28). Hoe vol reserve dit poliek volstrekt niet doordachte besluit doorr staatssecretaris Hendriks (totstand gekomen in weerwil van de adviezen van de Veterinaire Hoofdinspectie) destijds toch nog is genomen blijkt uit artikel 11, dat paal en perk beoogt te stellen aan de bedenkelijke praktijk van het ritueel slachten ook in die dagen.

Zo staat er: ‘Het kluisteren èn neerleggen mag slechts met de nodige omzichtigheid in aanwezigheid van de slachter en onder aanwijzingen van de aanwezige keuringsarts of keurmeester geschieden; het slachtmateriaal moet In goede staat verkeren en bij néerlegging moet belediging van kop en horens voorkomen Worden. Na de halssnede moet de kop zolang worden vastgehouden lot blijvende bewegingloosheid is ingetreden’ –

MISDRIJF
Wie in de ogen van zo’n zieltogend rund, snakkend en snuivend naar adem ziet zonder gevoel van deernis (drukt u uw adamsappel maar eens in en houdt dat eens 30 seconden uit en probeer daarbij eens te bedenken dat u zich ervan bewust bent leeg te bloeden- die begaat volgens ons normbesef een misdrijf tegen de zeden. Dit staat althans in ons Wetboek van Strafrecht art. 254: ‘Strafbaar gesteld is degene, die zonder redelijk doel opzettelijk een dier pijn of letsel veroorzaakt’In soortgelijke zin luidtonze Wet op de Dierenbescherming. Maar met één pennestreek, een KB, heeft de staassecretaris ons normbesef en onze wetten doorgehaald. Zonder discussie over wat dan wel dat redelijk doel is dat zulk leed in de vorm van pijn en doodstrijd rechtvaardigen kan. Zonder discussie: Ook administratiefrechtelijk is de staassecretaris oveer de schreef gegaan. Het zou echter een eenmalige ontheffing zijn , maar thans zien velen het als een verworven recht.

De toenmalige staatsecretaris Hendriks en de huidige minister Gardeniers argumenteren alleen met godsdienstvrijheid en rechten van minderheden. Elders gaan we erop in, maar juridisch is relevant dat eerst maar eens moet worden uitgemaakt in hoeverre oude gebruiken al dan niet bestanddeel van godsdienst, onze wetten opzij kunnen zetten. Of is het zo, dat straks bij KB zonder enige discussie ook de steniging van overspelige vrouwen (dat staat wel expliciet in de Kor’an) weer kan worden toegestaan? Juridisch is relevant in hoeverre het beruchte KB rechtskracht heeft, nu twee eerdere wetten dezelve ontkrachten. Maar ja, de arme dieren procederen niet en de dierenbeschermers zijn armer dan de 100% gesubsidieerde minderhedenorganisaties in dit land.

Religieuze aspecten en verband met het minderhedenbeleid

Ik acht mezelf niet oordeelkundig om te treden in een helige Schriftuur-discussie. Ik constateer, datde Bijbel en de Kor’an zijn geschreven in een tijd onbekend met electriciteit of revolver. Ik constateer dat Bijbel noch Kor’an precies voorschrijven hoe de slachting moet worden uitgevoerd. Ik constateer, datzowel de Turkse islamitische Prof.Dr. Süreyya T. Aygün Pascha van de veterinaire/medische faculteit van de universiteit van Ankara als Prof. Dr. L.Naggar, rector van de Al Azhar universitiet in Cairo voorafgaande bedwelming juistgeboden achten vanuit de islamitische heilige schriften. Ttot dezelfde conclusie kwam ook rabbijn Dr. L.Stein die in 1913 schreef dat onbedwelmd slachten niet stoelt op de Mozaische wetgeving. Ik behoor tot degenen die deze heilige schriften wensen te erkennen als onmisbare inspiratiebron, maar niet als letterlijk gebod allertijden. Wat gebeurt er straks dan met de overspeligen, homosexuelen, macrobioten ? De ontwer-minderhedennota die de Regering voorjaar 1983 in de Tweede Kamer wil voorleggen acht in zijn inleiding het meest kostbare van een multicultuele samenleving te zijn de confrontatie van onderscheiden normen en waarden. Daarover moet in alle openheid kunnen worden gediscussieerd, stelt de nota. Maar alle bezwaren geuit tegen deze nota vanwege onze Ekologische Beweging en vanwege Dierenbeschermingsorganisaties zijn door Henk Molleman, hoofd Directie Coôrdinatie Minderhedenbeleid van het ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken verdonkeremaand! In de drie vette delen waarin de officiêle reacties op de concept-nota zijn opgenomen, staan alleen de reacties van de 100 % gesubsidieerde minderhedenorganisaties en enige overheden. Geen oorspronkelijk Nederlandse stem wordt gehoord. En al die reacties smeken in koor U raadt het om meer, meer voorzieningen voor ongebreideld ritueel slachten!!

Henk Molleman heeft de schrijver dezes, die met de steun van de Veterinaire Hoofdinspectie en namens de Ekologische Beweging en de Stichting SOS Huisdieren bezwaar wilde aantekenen tegen deze manupilatie zelfs de toegang tot zijn dienst voor eeuwig ontzegd op jongstleden 28 september!! Zo gaat hij voort deze bestbetaalde verrader van de Nederlandse kansarmen, deze ambassadeur van de Middeleeuwen, deze nuttige idioot van de meest orthodoxe Islam.

Technische, veterinaire en etologische aspecten.

Maakt Molleman van ritueel slachten een soort speerpunt van zijn minderhedenbeleid, het zou een valse voorstelling van zaken zijn als hier verschillende normen en waarden in het geding zijn: Ook volgens de lsraelische en de Islamitische rite moet de slachting snel, vakbekwaam en pijnloos geschieden. Niet vanuit een vermeend cultureel superiorileitsgevoel, maar vanuit een houding van mens tot dier (een ook door genoemde minderheden erkende transculturele maatstaf) vinden wij het te goedkoop en te louche dat tolerantie ten opzichte van culturele minderheden werdt afgekocht met zwijgen over misstanden die door de slachtoffers ervan niet kunnen worden aangekaart.
De dieren zijn nog heel veel zwakker en heel wat meer uitgebuit dan de leden van culturele minderheden dachten wij zo.

Neen, dit onderwerp moet worden bezien vanuit technisch-veterinair oogpunt. De techniek blijkt het probleem verregaand te kunnen oplossen. Ten eerste is daar de experimenteerreeks van Dr. R. Hoenderkem, de man van de Veterinaire Hoofdinspectie, die promoveerde op ‘Electrische Bedwelming van Slachtvarkens’ (R.U Utrecht 1978). Hij demonstreert desgewenst aan orthodox-religieuzen, dat een rund of schaap na voorafgaande electricutoire bedwelming na 30 seconden gewoon weer bij komt en verder leeft: derhalve blijft de halssnede de essentiêle slachthandeling. Men offert geen dood dieren daar gaat het om. Binnen die 30 seconden kan dan. de halssnede pijnloos worden toegebracht en sterft het dier niet. bij volle bewustzijn in doodstrijd.

FIXEERBOX
Ten tweede is daar de fixeerbox ofwel het immobilisatietoestel. Dit is een kist aan twee kanten open, waar het rund binnenloopt; dan gaan voor- en achter-klep dicht, evenals het deksel en-wordt de kist om een as gedraaid, zodat het dier in rugligging is en de halssnede bij de uitstekende kop kan worden aangebracht. Hiermede voorkomt men dat ellendige kluisteren en neerleggen van runderen. Het ding heeft drie nadelen:
1. het dier kan uit angst zijn kop op het laatst terugtrekken (schildpad-effect>; een aparte kopfixeerbeugel is eng voor het dier en als het als glijbeugel wordt uitgevoerd zijn er hygiënische bezwaren. (gewricht kan moeilijk worden schoongehouden).
2. de kist heeft één maat en is dus voor sommige runderen iets te klein of iets te ruim.
3. het duurt wat langer dan omleggen van kalveren runderen kun je niet omleggen,die zijn te zwaar: die moet je omtrekken> dus zal het ding bij kalveren niet worden gebruikt. Ook kan men de aanvoer van dieren verbeteren (niet in autokoffer), en het voorgeleiden: Het is niet nodig, dat de dieren elkaar zien als er geslacht wordt.

SCHAALVERGROTING EN ECONOMISCHE ASPECTEN
Dit is een minder principieel, minder bekend maar wel uiterst belangrijk aspect. Kijk, de Islamieten zeggen ritueel te willen slachten voor het offerfeest. Het is zo, dat op de meeste abattoirs dus alleen tijdens het offerfeest ritueel -wordt geslacht. Maar in Den Haag en in Amsterdam werd ook altijd al voor de orthodox-religieuze Joden ritueel geslacht, zij het in zeer geringe mate, want maar 2% van de religieuze Joden in dit land eet nog kosher vlees. Op deze abattoirs is de zaak helemaal uit de hand gelopen, omdat:
a. daar nu ook voor de lslamieten ‘t hele jaar door ritueel wordt geslacht (en dan gaat het dus om een groot veelvoud van de dieren die anders alleen met het offerfeest ritueel worden geslacht.
b. in navolging van de orthodox-Joden nu ook de Islamieten alleen de voorham (voorste deel> van de dieren willen eten.

Dus dan moeten er twee keer zoveel dieren worden geslacht zonder bedwelming als normaal nodig is, dat wil zeggen als de islamieten aangeven dat de behoefte is aan ritueel geslacht vlees. Die behoefte wisselt per maand een factor 1000,. dus het is duidelijk dat de Islamieten (ook de orthodox-Joden?) zelf doen aan export naar landen waar niet ritueel mag worden geslacht (Zwitserland, sommmige Duitse deelstaten): Men verdient dus aan de halssnede!!! Wij moeten er derhalve voor zorgen, dat de Islamieten het hele dier dat ritueel geslacht is zelf opeten en de orthodox-Joden alle voorhammen en dat er dus niet meer dan nodig voor eigen ge bruik is wordt geslacht zonder bedwelming. De neiging van de Islamieten om de orthodox-Joden te volgen in het eten van alleen de voorham is heel begrijpelijk: Het vlees van de achterham is vele malen duurder dan dat van de voorham!!! Met de toeneming van de Islamieten in dit land – nu ongeveer 400.000, maar naar verwachting ingevolge legale gezinshereniging (zonder toezicht op de Burgelijke Stand in Turkije> en de hoge allochtone vruchtbaarheidscijfers – ligt er straks ook nog een bio-industrie waarin schapen en geiten en nog meer runderen en misschien wel kamelen worden gehouden in het verschiet!!

Actie en reactie
De Stichting 5.0.5. Huisdieren heeft de spits afgebeten in de strijd tegen het ritueel slachten. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, heeft zich altijd wel verzet tegen het beruchte KB, maar toen het er was, aangedrongen op controle op de naleving ervan. Hiermede wilde men het nog veel ergere onbekwame botte bijlenhakken thuis voorkomen of terugdringen.

Onder druk van de stichting laat men erover ook publiekelijk geen twijfel: voorafgaande bedwelming blijft waarvoor ook Zij staan, evenals zoals u zult hebben begrepen de Veterinaire Hoofdinspectie. die de praktijk van een druk slachthuis heel goed kent. Ook het bedrijfsschap overweegt snel dit standpunt te gaan onderschrijven. Mijnerzijds zal ik alles doen om zoveel mogelijk Instanties, clubs en deskundigen, alsmede minderheden-organisaties voor een zo verregaand standpunt te winnen. Hoezeer er spastisch op het streven naar verlichting van en uiteindelijk uitbanning van dierenleed wordt gereageerd, moge blijken uit onderstaande argumenten van de STIBA (Stichting Bestrijding Antisemitisme>, die blijkbaar zichzelf ontslaat van zelfkritiek:.

Wij zullen u (Stichting SOS Huisdieren> gaan vervolgen voor antisemitisme als u niet ophoudt met uw acties tegen ritueel slachten.
1. Blijkens uw statuten moet u zich bezig houden met ‘huisdieren’, dus u gaat uw boekje te buiten (Voor STIBA zijn schapen blijkbaar geen huisdieren. Het is om je rot te lachen).
2. Van wrede of clandestiene praktijken kan geen sprake zijn, ‘want het gebeurt al vier eeuwen onder wettelijke goedkeuring’ (alsof de wet nooit ellende heeft gesanctioneerd en alsof er niet meer wreedheden eeuwenlang stand gehouden hebben).
3. Ook de ‘besnijdenis’ werd als wreed gezien en zowel de besnijdenis als de rituele slachting werden door Hitler verboden (Wat heeft besnijdenis te maken met ritueel slachten? Het feit, dat Hitler iets verbood, betekent toch niet dat het dus goed was. Het zal wel een generatiekloof zijn dat ik dat niet begrijp. Ik begrijp ook niet, dat minister Gardeniers aan de stichting schrijft dat verbod van Israelische rite niet kan door wat in de jaren 1940-1945 is gebeurd, want ik denk juist dat daarvan hebben geleerd tegen onnodig leed en uitbuiting en onderdrukking te moeten zijn..ook van dieren.
4.U kweekt weer haat en vooroordeel tegen Joden (Onzin, wij oordelen hier, op grond van nieuwe kennis, dat ritueel slachten in zijn huidige vorm onnodig wreed is. Vooroordeel heerst bij hen, die zichzelf vrijspreken van de plicht tot zelfkritiek>.

Ik blijf erbij, ik kan de doelstellingen van onze Ekologische Beweging niet anders interpreteren dan dat wij streven voor het behoud van het leven, van de leefbaarheid, dat wil zeggen van een levenswaardig leven. Menswaardig en dierwaardig, want het leven is als zodanig niet deelbaar. Het leven in mens en dier en plant is hetzelfde leven. Daarmee gaan wij niet slordig om, niet zodra we weten hoe het beter kan. We weten nu beter dan in de tijd van de Bijbel- en de Koranvolken niet qua zedelijk normbesef maar qua techniek om dezelve gestalte te geven.

Wie dan vasthoudt aan oude gebruiken leeft zijn eigen ethiek niet na. Wie uit machtspolitiek zoals Henk Molleman zijn achterban niet bekritiseert is principieel onethisch bezig.

Drs Alfred Vierling
Voorzitter Ecologische Beweging
(gepubliceerd in ‘Bewust’ 1982/59-295)

Faux débat sur l’Abatttage rituel en Occident + video du carnage

1 Comment

Faux débat sur l’abattage rituel en Occident
Ignorance des normes juives et musulmanes: le cas de la Suisse
par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, docteur en droit (1),
Responsable du droit arabe et musulman Institut suisse de droit comparé Dorigny, 1015 Lausanne
http://www.sami-aldeeb.com
(1) Chrétien arabe d’origine palestinienne et de nationalité suisse. Docteur en droit. Responsable du droit arabe et musulman à l’Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit arabe et musulman et le Proche-Orient. Il remercie celles et ceux qui ont corrigé ce texte et lui ont fait part de leurs observations.
I. Remarques générales
II. Remise en question de l’interdiction 22
III. Règles contraignantes inexistantes
IV. Interdiction de consommer du sang
V. Interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré
VI. Respect de l’animal
VII. Respect des convictions des juifs, des musulmans et … des autres
VIII. Considérations économiques
IX. Conclusions
*

I. Remarques générales
1)
Pour que la viande soit considérée comme casher (litt. pure) par les juifs, ou halal (litt. licite) par les musulmans, elle doit remplir certaines conditions:
A) Elle doit provenir d’un animal déterminé. Ainsi le cochon est interdit dans les deux communautés.
B) L’animal en question doit être saigné, sauf s’il s’agit de poisson.
C) La saignée de l’animal doit s’effectuer selon des règles précises.
D) Seule une partie de l’animal est consommable, le reste étant considéré comme non-casher par les juifs, et non-halal par les musulmans (voir ci-après le paragraphe 7).
E) Celui qui saigne l’animal (l’abatteur) doit appartenir à une religion donnée et être agréé par les autorités religieuses. Ainsi les juifs exigent que l’abatteur soit juif, et les musulmans sunnites exigent qu’il soit musulman ou appartenant aux Gens du Livre (juif ou chrétien), les musulmans chiites exigent eux que l’abatteur soit chiite.
F) Les autorités religieuses surveillent la qualité de la viande et déterminent si elle est propre ou non à la consommation. Elles perçoivent parfois une taxe sur la viande en question, taxe que les mauvaises langues qualifient de racket. Ainsi, environ la moitié des ressources du Consistoire central israélite de France proviendrait de la perception de la taxe d’abattage, ce qui représenterait un montant d’environ 8.- FF par kilo de viande bovine commercialisée.(2)
(2) Décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 juin 2000 dans l’affaire Cha’are Salom ve Tsedek c. France (requête no 27417/95).
2)
Bien que ces conditions soulèvent des problèmes à différents degrés rarement discutés, seul le point C fait actuellement l’objet de débats en Suisse, du fait que depuis 1893 la Constitution, et par la suite la loi, exigent que l’animal de boucherie soit étourdi avant d’être saigné. On parle généralement de l’interdiction de l’abattage rituel, mais en fait l’interdiction ne porte que sur le non-étourdissement alors que l’abattage rituel comporte d’autres aspects qui ne sont ni abordés ni mis en cause par la norme légale. L’article 25bis de l’ancienne Constitution est précis à cet égard: “Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement”. Il convient donc de parler de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable plutôt que de l’interdiction de l’abattage rituel. Cette interdiction est actuellement remise en question.
II. Remise en question de l’interdiction
1)
L’article 25bis de l’ancienne Constitution a été adopté le 20 août 1893 par 191’527 voix contre 127’101. Dix cantons et trois demi-cantons ont voté pour, tandis que neuf cantons et trois demi-cantons ont voté contre (3). Tel qu’il a été rédigé, du moins dans les textes allemand et français, cet article ne s’appliquait pas à la volaille. Et le Tribunal fédéral a statué, le 24 octobre 1907, qu’en tant que disposition d’exception et entrave à la liberté de culte l’interdiction devait être interprétée de façon restrictive, et que l’abattage de la volaille ne tombait pas sous le coup de cette interdiction (4). Par ailleurs, il n’était pas interdit d’importer de l’étranger de la viande abattue rituellement (5).
(3) Arrêté fédéral du 22 décembre 1893, in: Recueil officiel, vol. XIII, 1894, p. 1015-1018.
(4) Arrêt du Tribunal fédéral 33 I 723.
(5)Feuille fédérale 1898 III 165.
L’article 25bis a été remplacé, le 2 décembre 1973, par un nouveau texte qui donne à la Confédération la compétence générale de légiférer sur la protection des animaux. Mais l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable n’a pas été abolie pour autant. Elle a été maintenue, provisoirement, par l’article 12 des dispositions transitoires de la Constitution, qui dit: “Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’application de l’article 25bis, il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s’applique à tout mode d’abattage et à toute espèce de bétail”. Le Message du Conseil fédéral de 1972 relatif à la modification de l’article 25bis explique les divergences apparues lors des débats concernant l’abattage sans étourdissement préalable:
Les organisations protectrices des animaux et, avec elles, de larges milieux de la population exigent l’interdiction de saigner les animaux de toutes espèces sans qu’ils aient été préalablement étourdis. On veut ainsi épargner aux animaux, dont l’abattage est nécessaire à l’alimentation de la population, des souffrances pour le moins inutiles. En revanche, les prescriptions de la religion juive (d’ailleurs aussi celles de la religion islamique) interdisent d’étourdir les animaux avant la saignée, qui s’opère par incision des parties molles du cou de l’animal (égorgement). Dans les milieux qui s’occupent de la protection des animaux, cette manière d’abattre a de tout temps été ressentie comme particulièrement cruelle (6).
(6) Feuille fédérale 1972 II 1479.
Ce message ajoute que les juifs ont toujours considéré l’article 25bis de l’ancienne Constitution comme discriminatoire. “Étant donné que, d’après la loi judaïque, l’égorgement est considéré comme un acte de culte, [les juifs] y voient en outre une violation de la liberté de croyance, d’opinion et de culte garantie par les articles 49 et 50 de la Constitution”. Mais il fut tout de même décidé de ne pas toucher à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable (7).
(7) Feuille fédérale 1972 II 1480-81.
Le débat sur l’abattage sans étourdissement préalable a surgi lorsqu’il a fallu rédiger la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978. Répondant à l’argument de la liberté religieuse, le Message fédéral de 1977 concernant cette loi précise:
Nous convenons que cette interdiction comporte une certaine restriction à la liberté de croyance, d’opinion et de culte d’une minorité religieuse. Or, tout droit à la liberté est soumis aux limites imposées par la Constitution et la loi et il en va ainsi de la liberté de croyance, d’opinion et de culte […]. Les débats au Parlement et l’issue du vote populaire concernant l’article constitutionnel sur la protection des animaux ne laissent subsister aucun doute quant au fait que les méthodes pour les abattages rituels utilisées jusqu’à présent constituent, pour le moins aux yeux de larges milieux de la population, une atteinte aux principes régissant la protection des animaux. Elles doivent donc être interdites (8).
(8) Feuille fédérale 1977 I 1108-1109.
L’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable fut ainsi maintenue par la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978, exception faite pour la volaille. Elle fut réaffirmée par l’ordonnance du 27 mai 1981, ordonnance modifiée le 14 mai 1997. La Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage de 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1994, n’a pas pu interdire l’abattage sans étourdissement préalable et a laissé à chaque État contractant le droit de déroger à cette interdiction. Le Message fédéral de 1992 concernant cette convention précise qu’elle ne supprime pas l’interdiction d’abattage sans étourdissement préalable prévue par le droit suisse (9).
(9) Feuille fédérale 1992 V 959.
2)
Face à cette position ferme de la part du Conseil fédéral, des juristes suisses ont plaidé pour la levée de cette interdiction. Ainsi le professeur Antoine Favre écrit à propos de l’article 25bis de l’ancienne Constitution:
L’article 25bis de l’ancienne Constitution interdit de saigner les animaux de boucherie (non des volailles!) sans les avoir étourdis préalablement. Cette disposition apporte une restriction à la liberté de culte. Il suffit que l’abattage du bétail ne revête pas le caractère de mauvais traitement envers les animaux (article 264 du Code pénal). L’article 25bis de la Constitution doit être abrogé (10).
(10) Feuille fédérale 1992 V 959.
Commentant l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable, le professeur Fleiner écrit: “Selon les religions judaïque et islamique, lors de l’abattage les animaux ne doivent pas être étourdis avant d’être saignés” (11). Il ajoute:
Le législateur ne peut […] restreindre la liberté de conscience et de croyance en interdisant l’abattage rituel que dans la mesure où l’intérêt public le rend nécessaire et où la proportionnalité est respectée. L’interdiction de l’abattage rituel n’est donc compatible avec la liberté de conscience et de croyance que lorsqu’elle peut se justifier par des motifs de police ou par des motifs de protection des animaux […].
À notre avis, la nécessité d’une restriction absolue du droit fondamental n’existe pas; il n’y a en effet pas de rapport raisonnable entre le but visé (protection raisonnable des animaux!) et le moyen utilisé (interdiction totale de l’abattage rituel). … Pour ces motifs, l’interdiction générale d’abattage rituel devrait à notre avis être remplacée par une réglementation différente, préservant les droits constitutionnels des minorités religieuses juive et musulmane (12).
(11) Favre, Antoine: Droit constitutionnel suisse, Éditions universitaires, Fribourg, 2ème édition, 1970, p. 284.
(12) Fleiner, Thomas: Article 25bis, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Helbing et Liechtenhahn, Bâle, état: 1989, par. 16.
Certains voient dans l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable une manifestation d’antisémitisme. C’est le point de vue du professeur Jean-François Aubert qui écrit: “La révision de 1893 ne fut rien d’autre qu’une petite éruption d’antisémitisme, une imitation de ce qui se proposait alors dans certaines parties de l’Allemagne” (13). Une récente thèse de doctorat en droit présentée à l’Université de Zurich est construite entièrement sur l’hypothèse que cette interdiction est motivée par le racisme du peuple suisse et de sa xénophobie à l’égard des juifs et des musulmans. Son auteur affirme qu'”encore aujourd’hui, les composantes antisémites dominent le mouvement opposé à l’abattage rituel” (14). M. Claude Nordmann, Président de la Communauté israélite du Canton de Fribourg, s’exprime aussi dans ce sens (15). Sans nier l’existence d’un courant antisémite, il nous semble qu’une telle accusation pèche par trop de généralisation. On peut être contre la corrida ou la chasse à la baleine sans être pour autant anti-espagnol ou anti-japonais. Accuser d’antisémitisme les opposants à l’abattage sans étourdissement préalable est une tentative d’intimidation et une manœuvre de diversion (16).
(13) Aubert, Jean-François: Traité de droit constitutionnel suisse, Éditions idées et calendes, Neuchâtel, 1967, vol. 2, par. 2067.
(14) Krauthammer, Pascal: Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000, Die Schächtfrage zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Schulthess, Zurich, 2000, p. 274.
(15) Voir la lettre de lecteur de Claude Nordmann “À propos d’abattage rituel”, in: La Liberté, 24.10.2001, p. 2.
(16) Voir la réponse d’Acusa à la lettre de Claude Nordmann in: http://www.acusa.ch/news-of-the-day/011025.htm
3)
Aujourd’hui, le Conseil fédéral remet en question l’interdiction d’abattre les animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux soumis à la consultation le 21 septembre 2001. L’alinéa 4 de l’article 19 de cet avant-projet stipule:
L’abattage de mammifères sans étourdissement avant la saignée ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et dans des abattoirs autorisés, titulaires de l’autorisation prescrite à l’article 16 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Cet abattage est autorisé pour répondre aux besoins des communautés religieuses dont les règles contraignantes prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée.
Le Rapport explicatif de l’avant-projet précise que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable “est considérée par certains comme une limitation disproportionnée de la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de la Constitution. Le Conseil fédéral partage ce point de vue. Il estime que l’intérêt public consistant à protéger les animaux de boucherie des douleurs et des maux n’est pas suffisant pour maintenir l’interdiction en vigueur en Suisse depuis 1893” (17). Commentant l’article 19 susmentionné, le Conseil fédéral ajoute:
L’article 15 de la Constitution garantit la liberté de conscience et de croyance. Cette liberté peut certes être restreinte par une loi, mais il ne suffit pas d’une base légale pour la restreindre. Il faut encore que la restriction puisse être justifiée par un intérêt public et qu’elle soit proportionnée au but visé (article 36 de la Constitution). La protection des animaux est un intérêt public reconnu par la Constitution qui permettrait de justifier la restriction. Cependant le Conseil fédéral estime que la condition de la proportionnalité n’est pas remplie dans le cas de l’interdiction de l’abattage rituel. L’abattage sans étourdissement est un acte rituel important pour les juifs et les musulmans (18).
Il est prévu de n’autoriser l’abattage rituel que pour répondre aux besoins des communautés religieuses dont les règles religieuses contraignantes prescrivent ce type d’abattage. Il ne pourrait être pratiqué que sur autorisation cantonale et uniquement dans des abattoirs autorisés au sens du droit sur les denrées alimentaires.
L’autorisation des méthodes d’abattage rituel rendrait caduque la dérogation actuelle qui autorise à importer de la viande casher et de la viande halal.
(17) Révision de la loi sur la protection des animaux: rapport explicatif de l’avant-projet, 21.9.2001, p. 7.
(18) Ibid., p. 16-17.
Le document de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 intitulé Information de base sur l’abattage rituel va dans le même sens:
En Suisse, la doctrine juridique actuelle plaide pour l’abrogation de l’interdiction (d’abattre l’animal sans l’étourdir), car selon cette doctrine l’interdiction absolue de l’abattage rituel n’est pas conciliable avec la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de la Constitution fédérale (19) […]. Des spécialistes de la doctrine juridique de l’Administration fédérale partagent ce point de vue (paragraphe 6).
(19) Ce document cite l’opinion du professeur Kälin, Walter: Grundrechte im Kulturkonflict, Freiheit und Gleichheit in der Einwangerungsgesellschft, Zurich, 2000, p. 192 ss.
Signalons que l’avant-projet du Conseil fédéral suscite une vive opposition de la part de l’Office vétérinaire fédéral, de la Société des vétérinaires suisses, de l’Union suisse des maîtres-bouchers et des associations pour la protection des animaux. La Protection suisse des animaux annonce déjà le lancement d’une initiative populaire constitutionnelle pour réintroduire dans la Constitution fédérale l’obligation d’étourdir les animaux de boucherie avant leur saignée. La collecte des signatures débutera en décembre 2001. Elle indique en outre que si le projet du Conseil fédéral est adopté, un référendum sera lancé (20).
(20) Courrier des bêtes, no 383, octobre 2001, p. 1.
4)
Sans vouloir multiplier les citations qui reflètent l’ancienne et la nouvelle position du Conseil fédéral, ou la position de la doctrine juridique suisse qui considère l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable comme contraire à la liberté religieuse ou comme manifestation de racisme, on peut dire que les uns et les autres partent du postulat que les normes juives et musulmanes interdisent l’étourdissement des animaux avant de les saigner. Mais aucune source n’est avancée à l’appui de ce postulat.
La question qui se pose est donc la suivante: est-il vrai que les juifs et les musulmans ont des règles religieuses contraignantes qui prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée?
III. Règles contraignantes inexistantes
1)
Le droit juif a deux sources: la Bible et le Talmud. Les autorités religieuses juives partent de ces deux sources pour déduire les normes qui s’appliquent aux situations concrètes. Dans cet avis, nous nous baserons sur les écrits du rabbin Levinger de Bâle qui est considéré aujourd’hui par les juifs suisses et étrangers comme la référence en matière d’abattage rituel (21).
La Bible dit: “Tu pourras immoler du gros et du petit bétail que t’aura donné Yahvé, comme je te l’ai ordonné” (Deutéronome 12:21). Nulle part cependant la Bible ne précise les modalités d’égorgement de l’animal.
Ni la Bible ni le Talmud ne contiennent une interdiction de l’étourdissement de l’animal avant de l’abattre. Cela s’explique par le fait que l’étourdissement est un procédé tardif lié à l’évolution des mœurs, notamment en ce qui concerne le respect dû à l’animal et au souci de ne pas lui causer une souffrance inutile (22).
Des auteurs opposés à l’abattage sans étourdissement comme Werner Hartinger (23) et autres ont signalé l’absence d’une telle interdiction dans les textes bibliques ou talmudiques. Cette constatation n’est pas démentie par le rabbin Levinger qui s’est pourtant fixé pour objectif de lever l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable dans toute l’Europe (24). Il écrit:
Hartinger, Rowe et d’autres ont soulevé un argument important concernant l’étourdissement dans la littérature juive. Ils avancent l’argument qu’il n’y a pas de normes concernant l’étourdissement avant l’abattage ni dans la Bible ni dans le Talmud. Cet argument est exact. … L’étourdissement n’est mentionné ni dans la Torah ni dans le Talmud. Et il ne pouvait pas en être autrement, puisque cette possibilité n’existait pas à cette époque-là. La question fut posée pour la première fois, et de façon aiguë en Allemagne, à la fin du 19ème siècle (25).
(21) Nous avons contacté une vingtaine de rabbins anglophones et francophones qui, tous, nous ont renvoyés aux écrits du rabbin Levinger.
(22) Voir sur ces procédés Burgat, Florence: L’animal dans les pratiques de consommation, PUF, Paris, 1995, p. 63-70.
(23) Hartinger, Werner: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, Conférence du 8 sept. 2000, Berlin, in: http://www.vgt.ch/news/000926.htm
(24) Israelisches Wochenblatt, 24.5.1996.
(25) Levinger, Israel Meir: Schechita im Lichte des Jahres 2000, Zentralrat der Juden in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg, und Machon Maskil L’David, Jerusalem, 1996, p. 139 et 140. Voir aussi Levinger, Israel Meir: Die Jüdische Schlachtmethode, in: Schächten, Religionsfreiheit und Tierschutz, herausgegeben von Richard Potz, Brigitte Schinkele und Wolfgang Wieshaider, Plöchl, Freistadt; Kovar, Elging, 2001, p. 2.
2)
Le droit musulman a deux sources: le Coran et la Sunnah de Mahomet. Comme pour les juifs, les autorités religieuses musulmanes partent de ces deux sources pour déduire les normes qui s’appliquent aux situations concrètes. Dans cet avis, nous nous baserons notamment sur des fatwas modernes, c’est-à-dire des décisions religieuses, émanant d’organismes ou de personnalités reconnus.
Ni le Coran ni la Sunnah ne contiennent une interdiction de l’étourdissement de l’animal avant de l’abattre. Des auteurs opposés à l’abattage sans étourdissement l’ont relevé (26). Ceci est confirmé par des autorités religieuses musulmanes comme on le verra dans les points IV et V.
(26) Steiner, Richard: Einige notwendige Betrachtungen zu BV Art. 2bis, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 14; Haller, Hans-Joachim; Schraner, A.: Die Schächtfrage aus religiöser Sicht: Der Standpunkt der Theologen, in Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 22
3)
Face au silence des sources sacrées juives et musulmanes en matière d’étourdissement, on est tenté de déduire l’existence d’une coutume ayant force de loi du fait que les juifs et les musulmans aient pratiqué l’abattage jusqu’à maintenant sans étourdissement. Or, ni les autorités juives ni les autorités musulmanes contemporaines n’invoquent la coutume pour fonder l’interdiction de l’étourdissement. Par contre, ces autorités discutent de cette interdiction à partir de trois normes qui peuvent avoir des liens avec l’étourdissement et l’abattage des animaux, à savoir:
• L’interdiction de consommer du sang.
• L’interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré.
• Le respect de l’animal.
C’est ce que nous verrons dans les points suivants.
IV. Interdiction de consommer du sang
1) La Bible interdit de consommer du sang aux versets suivants:
Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c’est-à-dire le sang (Genèse 9:4).
Quiconque, Israélite ou étranger résidant parmi vous, prendra à la chasse un gibier, bête ou oiseau qu’il est permis de manger, en devra répandre le sang et le recouvrir de terre. Car la vie de toute chair, c’est son sang, et j’ai dit aux Israélites: “Vous ne mangerez du sang d’aucune chair car la vie de toute chair, c’est son sang, et quiconque en mangera sera supprimé” (Lévitique 17:12-14).
Garde-toi seulement de manger le sang, car le sang, c’est l’âme, et tu ne dois pas manger l’âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras à terre comme de l’eau (Deutéronome 12:23-24).
En vertu de cette interdiction, l’animal doit être vidé de son sang après avoir été égorgé. Ensuite sa viande est salée et rincée avec de l’eau plusieurs fois pour supprimer toute trace de sang. Une autre méthode visant à vider la viande de son sang consiste à griller la viande directement sur la flamme, le jus qui en coule ne sera pas récupéré. On excepte de cette règle le poisson, lequel ne doit pas être vidé de son sang.
2) L’interdiction de consommation du sang, prévue aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29), est prescrite par le Coran aux versets suivants:
Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d’une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah (2:173; voir aussi 16:115).
Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées (5:3).
Dis: “Dans ce qui m’est révélé, je ne trouve rien d’illicite pour qui se nourrit d’une nourriture, à moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu, ou de la viande de porc, car elle est souillure, ou ce qui a été consacré à un autre qu’à Allah” (6:145).
Le verset 6:145 précise “sang répandu”. Ceci signifie que le sang coulant d’un animal vivant ou mort ne peut être consommé, exception faite du sang qui reste dans la viande parce qu’on ne peut pas l’éviter. Les musulmans n’exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider entièrement du sang comme le font les juifs. Par ailleurs, comme chez les juifs, le poisson ne doit pas être vidé de son sang.
3) L’Office vétérinaire fédéral relève l’interdiction de consommer le sang au début de son document intitulé Information de base sur l’abattage rituel du 20 septembre 2001. Ceci laisse pressentir que cette exigence justifie la levée de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Si en effet l’étourdissement de l’animal empêche l’écoulement du sang, on peut considérer l’étourdissement comme contraire aux normes religieuses juives et musulmanes. Mais ceci n’est pas démontré. Le Docteur Samuel Debrot écrit à ce propos:
Le sang (de la bête abattue rituellement) sort rouge, bien oxygéné, car la bête respire après le coup de couteau; mais ses mouvements désordonnés referment souvent la plaie; il est surprenant de constater combien la bête égorgée sans étourdissement saigne mal … alors que l’on a prétendu généralement le contraire. Je défie les partisans de l’abattage rituel de sortir davantage de sang de la bête par leur méthode. De plus, il est impossible de saigner une bête en éliminant la totalité de son sang. Si Moïse interdit toute consommation de sang, alors donnez-nous de la viande qui ne contient aucune trace de sang! C’est impossible … alors pourquoi ne pas utiliser de la viande provenant d’un animal étourdi convenablement plutôt que la viande d’un animal brutalisé, agonisant dans la souffrance et dont la viande doit être quoi qu’il en soit dégorgée dans de l’eau pour éliminer toute trace de sang (27).
(27) Debrot, Samuel: L’opinion d’un directeur d’abattoir, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 20-21. La Fondation Brigitte Bardot dit que “la viande d’un animal vidé de son sang et préalablement anesthésié contient autant de sang que celle d’un animal égorgé sans anesthésie” (http://www.fondationbrigittebardot.fr/fr/journal/10_98/10_3.html).

V. Interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré
1)
La Bible interdit de manger de la viande de bête morte, déchirée par un fauve ou avariée aux versets suivants:
Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d’une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne, vous la jetterez aux chiens (Exode 22:30).
Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l’étranger qui réside chez toi pour qu’il la mange, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu (Deutéronome 14:21).
Quiconque, citoyen ou étranger, mangera une bête morte ou déchirée, devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l’eau; il sera impur jusqu’au soir, puis il sera pur. Mais s’il ne les nettoie pas et ne se lave pas le corps, il portera le poids de sa faute (Lévitique 17:15-16).
Il ne mangera pas de bête morte ou déchirée, il en contracterait l’impureté (Lévitique 22:8).
Ah! Seigneur Yahvé, mon âme n’est pas impure. Depuis mon enfance jusqu’à présent, jamais je n’ai mangé de bête crevée ou déchirée, et aucune viande avariée ne m’est entrée dans la bouche (Ézéchiel 4:14).
Pour les juifs, l’animal doit être vivant lorsqu’il est saigné. En plus, il faut qu’il ne soit pas blessé. Et c’est de ces deux exigences que les milieux juifs opposés à l’étourdissement tirent leurs arguments. C’est par exemple la position du rabbin Levinger qui invoque à cet égard l’avis de Schulchan Aruch selon lequel l’animal doit être vivant au moment de la saignée. Levinger écarte la possibilité de recourir à l’anesthésie chimique qui affecte la qualité de la viande et la rend dangereuse, ainsi que l’utilisation du dioxyde de carbone qui pourrait provoquer l’étouffement de l’animal (28). En ce qui concerne l’étourdissement par électronarcose, il ne le rejette pas en soi mais doute qu’il puisse être pratiqué en boucherie sans provoquer la mort de l’animal. Il avance aussi le fait que l’électronarcose pourrait être dangereuse en raison de l’utilisation de l’eau dans les abattoirs (29). De même, il craint que l’étourdissement de l’animal ne l’expose à la blessure, ce qui rend sa viande inconsommable (30). Comme on le constate, son opposition à l’étourdissement par électronarcose ne se base pas sur des normes religieuses juives mais sur des considérations pratiques.
(28) Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, p. 133-135.
(29) Ibid., p. 139, 140. et 142.
(3) Ibid., p. 142; Levinger: Die Jüdische Schlachtmethode, op. cit., p. 2-3.
2)
L’interdiction de manger de la viande d’un animal mort, prescrite aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29) se retrouve également dans le Coran aux versets susmentionnés. Le verset 5:3 précise: “la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée”.
Le droit musulman considère comme cadavre (bête morte), et donc illicite, tout animal décédé de mort naturelle, sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite. Il prévoit à cet égard trois procédés d’abattage qui rendent la viande de l’animal apte à la consommation:
– Le dhabh: utilisé pour les animaux ayant un cou court comme la vache, le mouton et la volaille. Ce procédé consiste à trancher la gorge, y compris la trachée-artère et l’œsophage. Quant aux deux veines jugulaires, il y a divergence entre les rites. On ne tranche pas la tête. La victime est, de préférence, couchée sur le côté gauche, et en direction de la Mecque. Il y a, selon les rites, quelques variantes quant au caractère obligatoire, ou simplement recommandé, de ces prescriptions.
— Le nahr: c’est la méthode employée pour égorger les animaux à long cou, comme les chameaux, en portant le couteau à la clavicule au bas du cou de l’animal.
– – Le ‘aqr: il s’agit de blesser l’animal qu’on ne peut pas saisir comme c’est le cas du gibier ou d’un bœuf agité.
Les légistes musulmans estiment que tant que l’animal donne signe de vie, il peut être saigné et sa viande est à considérer comme licite; en le saignant, on le purifie selon le verset 5:3. Le gibier mort au cours de la chasse est licite même s’il n’a pas été saigné, sauf si l’opportunité de le saigner s’était présentée, mais n’avait pas été saisie. Le Coran dit à cet effet: “Mangez aussi de ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels des chiens, selon les procédés qu’Allah vous a enseignés! Proférez toutefois le nom d’Allah, sur leur prise” (5:4). Comme chez les juifs, on peut manger les poissons sans avoir à les saigner (31), et même si on les trouve morts selon certains légistes. Mahomet dit à cet égard: “Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d’Adam”. En ce qui concerne les amphibiens, des légistes exigent aussi de les saigner.
L’outil pour saigner l’animal peut être, selon le droit musulman, un couteau, une épée ou une lame. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l’animal, sa viande est licite. Un tel animal n’a pas besoin d’être saigné. Mais s’il meurt à cause du choc d’un caillou ou d’un projectile, sa viande est illicite, à moins qu’on ne puisse atteindre l’animal encore en vie pour l’égorger. Pour que l’abattage de l’animal soit conforme aux normes, il faut donc qu’il intervienne sur un animal vivant et non pas mort (32). Par conséquent, l’étourdissement de l’animal qui ne provoque pas sa mort est admissible. C’est à cette conclusion que sont parvenues plusieurs fatwas bien que les musulmans saignent généralement l’animal sans l’étourdir, plus par coutume que par respect des normes religieuses. On peut même dire que l’étourdissement est plus conforme aux normes musulmanes s’il a pour but de réduire la souffrance de l’animal. Il est important ici de nous attarder sur ce point.
(31) Abd-al-Hadi, Abu-Sari Muhammad: Ahkam al-at’imah wal-dhaba’ih fi al-fiqh al-islami, Dar al-jil, Beyrouth; Maktabat al-turath al-islami, le Caire, 2ème édition, 1986, p. 289-292.
(32) Musa, Kamil: Ahkam al-at’imah fi al-islam, Dar al-basha’ir al-islamiyyah, Beyrouth, 1996, p. 87-128.
La Commission de fatwa égyptienne a rendu le 18 décembre 1978 une fatwa signée par le cheikh Jad-al-Haq Ali Jad-al-Haq. Vu l’importance de cette institution non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde musulman, nous en fournissons ici une traduction littérale:
Électronarcose de l’animal avant de le saigner
Principes:
1) Les textes du droit musulman stipulent que si un élément interdit et un autre licite se réunissent dans l’abattage d’un animal, ce dernier devient illicite.
2) Si l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal avant de le saigner à pour objectif de réduire sa résistance sans provoquer sa mort, il est permis d’y recourir.
3) Si l’électronarcose ou tout autre moyen d’anesthésie provoque la mort de l’animal, il n’est pas permis d’y recourir avant de le saigner, et l’animal saigné par ce procédé devient illicite.
Question:
M. le docteur M. A., professeur pakistanais à l’Institut de la santé publique à Berlin-Ouest, a présenté la demande portant le numéro 353/1978 selon laquelle les pays occidentaux suivent un procédé particulier pour abattre les animaux en recourant à l’électronarcose ou d’autres procédés d’anesthésie réduisant la souffrance des animaux sans provoquer leur mort. Le demandeur souhaite connaître ce qu’il en est de la viande des animaux abattus par un de ces procédés d’anesthésie.
Réponse:
Dieu dit dans le chapitre 5 verset 3: “Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée”. Le Messager de Dieu (Mahomet), prière et salut sur lui, dit: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté. Celui qui saigne l’animal doit aiguiser sa lame et reposer sa bête saignée”. Les savants religieux disent que la bonté dans la saignée de l’animal consiste à le traiter avec douceur: on ne doit ni le jeter par terre avec violence, ni le traîner d’un lieu à l’autre; on doit bien aiguiser l’arme utilisée pour la saignée; ensuite on doit laisser la victime se reposer et se refroidir. Tels sont les ordres de Dieu concernant l’abattage de l’animal et ce qui est licite et illicite.
Par conséquent, si l’électronarcose de l’animal ou tout autre procédé d’anesthésie aide à saigner l’animal en affaiblissant sa résistance lors de la saignée, et si cette électronarcose n’a pas d’effet sur sa vie – c’est-à-dire que l’animal revient à la vie normale s’il est laissé non-saigné -, il est permis de recourir à une telle électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie allant dans ce sens avant la saignée; la viande de l’animal saigné de la sorte est licite.
Si par contre l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal par d’autres procédés influencent sa vie – c’est-à-dire que l’animal perd la vie s’il est laissé non-saigné -, la saignée a lieu dans ce cas sur une bête morte, rendant sa consommation illicite en Islam du fait que l’animal pourrait mourir de cette électronarcose ou de l’anesthésie avant la saignée. Les textes du droit musulman prescrivent à cet effet que si un élément licite et un autre illicite se réunissent, l’animal saigné devient illicite. Ainsi si quelqu’un a tiré sur un oiseau et l’a blessé et que ce dernier tombé à l’eau fut pris mort par le chasseur, il est illicite d’en manger en raison de la probabilité qu’il soit mort non pas de sa blessure, mais noyé. Ceci s’applique au cas en question.
Si donc le requérant est certain que l’électronarcose de l’animal avant la saignée ne provoque pas sa mort – c’est-à-dire que l’animal revient à la vie normale s’il est laissé non-saigné –, il est licite de recourir à ce procédé pour affaiblir sa résistance lors de la saignée seulement. Si par contre cette électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie provoque la mort de l’animal, il n’est pas permis d’y recourir avant la saignée ou de consommer de la viande de l’animal saigné de la sorte.
Ce qui précède constitue la réponse à la question posée mais Dieu est meilleur connaisseur (33).
(33) Al-fatawi al-islamiyyah, Wazarat al-awqaf, Le Caire, 1983, vol. 10, fatwa no 1295, p. 3548-3549.
Cette fatwa adopte une position stricte puisqu’elle exige que l’animal étourdi puisse revenir à la vie normale s’il est laissé non-saigné alors que le Coran (5:3) et des légistes musulmans classiques admettent que l’animal manifeste le moindre signe de vie avant la saignée. Malgré cette position stricte, cette fatwa permet de recourir à l’étourdissement, à condition qu’il ne provoque pas la mort de l’animal, ni à court ni à long terme.
Une autre fatwa du même cheikh Jad-al-Haq, publiée dans le volume 4 du recueil de fatwa édité par l’Azhar en 1995, confirme cette position. Elle rejette l’étourdissement par le pistolet parce que l’animal serait considéré comme “bête tombée sous des coups”. Elle rejette aussi le recours au dioxyde de carbone parce que l’animal serait considéré comme “étouffé”. Dans les deux cas la viande de l’animal est interdite à la consommation selon le Coran 5:3 (34).
(34) Jad-al-Haq, Ali Jad-al-Haq: Buhuth wa-fatawi islamiyyah fi qadaya mu’asirah, L’Azhar, Le Ciare, 1995, vol. 4, p. 227-236.
Dans une autre fatwa, le cheikh Jad-al-Haq résume un document issu d’une conférence organisée en 1985 par la Ligue du monde musulman et l’Organisation mondiale de la santé. Il considère que ce document est conforme aux normes musulmanes. Ce document estime que l’utilisation du pistolet pour étourdir l’animal n’est pas acceptable du point de vue musulman. Mais si un animal a été étourdi de cette façon et qu’il a été saigné avant de mourir, sa viande devient licite, étant considéré comme “bête tombée sous des coups” et purifié selon le verset 5:3. Il plaide pour le recours à l’électronarcose de l’animal pour réduire sa souffrance en conformité avec l’injonction de Mahomet: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté”. Mais pour que l’électronarcose ne provoque pas la mort de l’animal, elle doit être dirigée seulement vers la tête de l’animal comme le démontrent des recherches effectuées en Nouvelle-Zélande. Le document en question signale que les médecins recourent à l’électronarcose pour soigner certains malades (35).
(35) Jad-al-Haq: Buhuth wa-fatawi islamiyyah fi qadaya mu’asirah, op. cit., p. 237-254.
Une fatwa saoudienne va dans le même sens. Nous en donnons ici une traduction littérale:
Fatwa no 2216 de 1396 h (1977)
Question:
Peut-on consommer de la viande qui se trouve au marché provenant de l’étranger?
Réponse:
Si le boucher qui a abattu l’animal ou la volaille est un non-scripturaire qui rejette les religions, comme les mécréants de la Russie, de la Bulgarie ou d’autres pays mécréants, l’animal qu’il a abattu ne peut être mangé, que le boucher ait prononcé le nom de Dieu sur cet animal ou non. La règle est que seuls les animaux abattus par les musulmans sont licites, auxquels il faut ajouter les animaux abattus par les Gens du Livre comme prévu par le texte du Coran.
Si celui qui a abattu l’animal est un des Gens du Livre, juif ou chrétien, et qu’il a égorgé l’animal en saignant son cou ou en portant le couteau à la clavicule pendant sa vie, prononçant le nom de Dieu, la viande d’un tel animal est comestible en raison de la parole de Dieu: “Aujourd’hui, sont licites pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée l’Écriture est licite pour vous” (Coran 5:5). Mais si le nom de Dieu a été volontairement omis, il y a divergence sur le statut licite ou non de la viande en question. Si le nom d’une autre divinité que Dieu a été prononcé, la viande est considérée comme provenant d’une bête morte, en raison de la parole de Dieu: “Ne mangez point de ce sur quoi n’a pas été proféré le nom d’Allah! En vérité, c’est là perversité” (Coran 6:121).
Si l’animal a été abattu par un pistolet ou par un choc électrique dont il est mort, la viande est illicite parce qu’il s’agit d’un animal tombé sous les coups, même si son cou a été tranché. Dieu a rendu illicite cette viande: “Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups” (5:3). Mais si dans ce cas l’animal a été égorgé pendant qu’il était encore en vie après avoir reçu le coup à la tête, alors sa viande est licite en raison de la parole de Dieu: “[illicite est la chair de] la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée” (5:3).
Par contre, il est unanimement interdit de consommer la viande d’un animal étouffé ou mort à cause d’un courant électrique, même si le nom de Dieu a été prononcé lors de son étouffement ou son exposition au courant électrique…. (36).
(36) Ahkam al-dhabh wal-luhum al-mustawradah min al-kharij, majmu’at min al-fatawi, Dar al-thaqafah, Riyadh, 1979, p. 59-61.
Il ressort de cette fatwa saoudienne que la viande de l’animal étourdi par un pistolet ou par électronarcose peut être consommée à condition que l’animal soit saigné pendant qu’il est encore en vie. En cela, cette fatwa est plus large que la première fatwa de Jad-al-Haq, bien qu’elle soit signée par Ibn-Baz, connu pour sa rigueur.
Ces fatwas, parmi d’autres (37), démontrent que les autorités religieuses musulmanes admettent le recours à l’étourdissement à condition qu’il ne provoque pas la mort de l’animal.
(37) Le lecteur trouve deux autres fatwas in: Hartinger Werner: Das betäubungslose Schächten der Tiere im 20. Jahrhundert, eine Dokumentation, Die grüne Reihe, Fachverlag für Tierschutzliteratur Fred Wipfler, München, (sans date). La première est émise par le recteur de l’Université de l’Azhar au Caire, et la deuxième par le juge religieux musulman de Sidon au Liban.
Un auteur musulman invoque le Coran pour appuyer la possibilité de recourir à l’étourdissement. Le Coran dit: “Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé” (7:143). Bien que foudroyé, Moïse n’en est pas mort. L’électronarcose ne provoque donc pas nécessairement la mort de l’animal. Et comme le critère pour qu’une viande soit licite est que l’animal soit encore en vie lors de la saignée, l’auteur en question conclut que la viande d’un animal électrocuté mais non mort est licite (38).
(38) Abd-al-Hadi: Ahkam al-at’imah wal-dhaba’ih fi al-fiqh al-islami, op. cit., p. 216-217.
3)
Le cas de la Nouvelle-Zélande, évoqué par la source musulmane susmentionnée, mérite qu’on s’y arrête du fait que ce pays est un grand exportateur de viande halal vers les pays musulmans. Le National Animal Welfare Advisory Committee indique que, malgré la possibilité d’obtenir une dispense au nom de la liberté religieuse, les musulmans de ce pays ont accepté le recours à l’électronarcose par la tête (head-only electrical stun) qui rend l’animal temporairement inconscient. Cette méthode fut développée par ce pays dans les années 1980. L’animal électrocuté ne sent pas la souffrance ou le stress avant d’être saigné, et s’il est laissé non-saigné il se rétablit complètement (39). Moins souples, les juifs de ce pays n’acceptent d’étourdir l’animal que dans les dix secondes qui suivent la saignée, et ce pour réduire la durée de la souffrance de l’animal. Cependant, l’électronarcose n’est pas pratiquée sur les moutons du fait qu’ils perdraient toute sensibilité dans les dix secondes qui suivent la saignée (40).
(39) Discussion paper on the animal welfare standards to apply when animals are commercially slaughtered in accordance with the religious requirements, Wellington, avril 2001, p. 13, par. 7.2. in: http://www.maf.govt.nz/biosecurity/animal-welfare/nawac/papers/religious-requirements.pdf .
(40) Ibid., p. 13, par. 7.1.
Signalons ici que l’électronarcose est aussi pratiquée en Australie, qui est, comme la Nouvelle-Zélande, un grand pays exportateur de viande halal pour les pays musulmans avoisinants (41).
(41) Grandin, Temple et Regenstein, Joe M.: Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientists, Meat Focus International, Published by: CAB International, mars 1994, p. 115-123. in: http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html
Au Royaume Uni, des négociations entre la RSPCA (Royal society for the prevention of cruelty to animals) et les milieux juifs ont eu lieu, en vue d’étourdir les animaux par ce procédé, mais ces négociations n’ont pas encore abouti à un résultat concret (42). Les musulmans et les juifs de ce pays sont dispensés de l’étourdissement préalable des animaux. Malgré cette dispense, environ 90% de la viande halal provient d’animaux étourdis avant la saignée. D’autre part, les juifs recourent à l’étourdissement immédiatement après la saignée au moyen d’une cheville percutante (captive bolt pistol)(43).
(42) The Sunday Telegraph: Jewish Board to consider stunning of animals before ritual knife slaughter, 20.5.2001, in: http://www.lineone.net/telegraph/2001/05/20/news/jewish_74.html. Voir la polémique suscitée par cet article dans les milieux juifs Totally Jewish: Board in a stew over shechita, 24.5.2001, in: http://www.totallyjewish.com/community/news/?disp_type=0&disp_story=HYa4La
(43) E-mail de la RSPCA, daté du 14 décembre 2001, signé par Martin Potter (farm_animals@rspca.org.uk).
4)
On peut déduire de ce qui précède que les autorités religieuses juives, tout en ne s’opposant pas au principe de l’étourdissement par électronarcose, restent réticentes à admettre un tel procédé pour des considérations pratiques qui n’ont rien à voir avec les normes religieuses juives lesquelles ne prévoient que deux exigences: la nécessité que l’animal ne soit pas blessé et qu’il ne soit pas mort avant d’être saigné, normes qui peuvent être respectées par l’électronarcose. Quant aux autorités religieuses musulmanes, elles sont plus larges puisqu’elles admettent l’étourdissement des animaux avant la saignée soit par électronarcose, soit par pistolet, à la seule condition que l’animal soit encore vivant lorsqu’il est saigné.
On voit donc que les autorités religieuses peuvent s’adapter à l’évolution de la société. Il est important de relever à cet égard que les règles religieuses ne sauraient en aucune manière être appliquées dans un sens statique au nom de la liberté de culte. Les règles juives elles-mêmes ont changé à travers les siècles. Ainsi, la Bible prévoit la peine de mort en cas d’adultère (Lévitique 20:10; Deutéronome 22:21), de rapports sexuels anormaux (Lévitique 20:13), de blasphème (Exode 21:17), de désobéissance aux parents (Deutéronome 21:18-21) et de violation du repos du sabbat (Exode 31:14). D’autre part, elle ne permet le divorce qu’au mari (Deutéronome 24:1) et n’octroie de part à la succession qu’aux garçons (Deutéronome 21:15-17). Or, toutes ces règles ont été abandonnées par les juifs. Ceci devrait permettre de changer aussi les règles juives sur l’abattage, si règles il y a, dans la mesure où cela peut contribuer à minimiser la douleur de l’animal, considération éminente selon le droit juif, comme on le verra dans le point suivant.
VI. Respect de l’animal
1)
La consommation de la viande implique la mise à mort de l’animal dont elle provient. Si toute mort est cruelle, cette cruauté peut avoir différents degrés et il convient de réduire cette cruauté au minimum et de ne pas faire souffrir l’animal inutilement. D’où l’idée de l’étourdir avant de le saigner.
L’interdiction de l’abattage des animaux avant étourdissement s’inspire, en Suisse comme dans d’autres pays, du fait que “personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d’anxiété” (article 4 alinéa 2 de l’avant-projet de la loi sur la protection des animaux). Le projet en question ne permet de dérogation à cette interdiction que pour les communautés religieuses “dont les règles contraignantes prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée”.
L’étourdissement serait contraire aux normes juives ou musulmanes, si celles-ci imposaient de faire souffrir l’animal avant de le saigner. Or, juifs et musulmans sont d’accord pour dire le contraire, et affirment que l’animal ne doit pas être exposé à des souffrances inutiles.
2)
En ce qui concerne les juifs, ils ne contestent pas le fait que l’animal doive subir le moins de souffrance possible. De ce fait, le couteau doit être soigneusement aiguisé (44). Mais ceux qui s’opposent à l’étourdissement de l’animal estiment que la méthode juive d’abattre les animaux est plus appropriée pour réduire la souffrance de l’animal, et que l’étourdissement ne provoquerait qu’une souffrance inutile supplémentaire (45). Ce point de vue juif est loin d’être partagé par les différentes sociétés de protection des animaux (46), la Société des vétérinaires suisses (47), l’Union suisse des maîtres-bouchers (48), le Conseil fédéral, l’Office fédéral vétérinaire et les législateurs des pays occidentaux qui imposent l’étourdissement des animaux avant la saignée pour réduire la souffrance de l’animal. L’Office fédéral vétérinaire signale à cet égard qu’il a visité le 24 juillet 2001 l’abattoir de Besançon où les animaux font l’objet d’un abattage rituel pour le marché suisse. Après cette visite, “la délégation n’est pas en mesure de confirmer que l’abattage rituel ne cause pas de douleurs aux animaux. De nombreux animaux abattus correctement selon le rituel présentaient, après l’incision, de fortes réactions de défense; le réflexe cornéen, qui sert de critère pour la perte de conscience, était encore nettement observable parfois jusqu’à 30 secondes après l’incision provoquant la saignée” (49).
(44) Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, op. cit., p. 138.
(45) Ibid., p. 134. et 142-143.
(46) Voir par exemple la lettre de Bernard Lavrie, secrétaire de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, qui cite le rabbin Levinger et la réponse à cette lettre in Acusa, 1998, 1: http://www.acusa.ch/an1998-1/01-lutte.html. Voir aussi Massacres sans anesthésie, in: http://www.ragecoeur.itgo.com/rituel3.html; Abattages rituels autorisés, in: http://www.svpa.ch/evenements.html
(47) La Société des Vétérinaires Suisses ne veut pas d’une autorisation de l’abattage rituel, in: http://www.gstsvs.ch/cug/gst_vet/index.nsf?Open
(48) Union suisse des maîtres-bouchers, 28.9.2001, in: http://www.qualiteduboucher.ch/pages/francais/polit.htm#p151
(49) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.
3)
L’idée que l’étourdissement de l’animal avant son abattage réduit sa souffrance est admise par les autorités religieuses musulmanes, lesquelles estiment qu’un tel étourdissement répond à l’injonction de Mahomet: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté”, comme nous l’avons indiqué plus haut sous le point V. De ce fait, ces autorités ne s’opposent pas à l’étourdissement de l’animal à condition que l’étourdissement ne provoque pas la mort de celui-ci avant d’être saigné.
VII. Respect des convictions des juifs, des musulmans et … des autres
1)
Les professeurs de droit et le Conseil fédéral invoquent le respect de la liberté religieuse des minorités juive et musulmane en faveur de la levée de l’interdiction de l’étourdissement malgré l’absence de règles religieuses contraignantes qui s’opposent à un tel étourdissement. Il est cependant un aspect dont il faut tenir compte également, celui de la liberté de conviction des adversaires de l’abattage sans étourdissement.
Il faut en effet savoir que les juifs abattent plus d’animaux qu’ils ne consomment de viande. Ceci pour deux raisons: d’une part, les animaux saignés peuvent être déclarés comme non casher après avoir été abattus; d’autre part, les juifs ne mangent pas la partie inférieure, en raison de l’interdiction de consommer le nerf sciatique (Genèse 32:33), qui est difficile et coûteux à enlever entièrement (50). La viande des animaux abattus sans étourdissement, et classifiée comme inconsommable par les juifs, est vendue sur le marché, généralement sans indication. Le document intitulé Informations de base sur l’abattage rituel de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 dit à cet égard:
L’incision qui met l’animal à mort n’est pas la seule condition qui doit être remplie. C’est pour cette raison que seuls environ 10% des veaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sont mis dans le commerce en tant que viande casher; pour le gros bétail ce taux s’élève à 30% environ. De plus, seul le quartier avant de l’animal admis comme viande casher est consommé; le reste est commercialisé sur le marché de la viande normal (51).
(50) Discussion paper on the animal welfare standards, op. cit., p. 13, par. 7.1.
(51) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.
2)
Cet élément important est passé sous silence par les professeurs de droit et par le Rapport explicatif du Conseil fédéral accompagnant l’avant-projet de loi sur la protection des animaux soumis à la consultation le 21 septembre 2001. De plus, l’avant-projet de loi n’exige pas de mentionner sur l’emballage que cette viande provient d’un abattage sans étourdissement, afin que les gens puissent la consommer en connaissance de cause.
Or, si les professeurs de droit et le Conseil fédéral ont le souci de respecter les convictions religieuses des minorités juive ou musulmane (malgré l’absence de règles religieuses contraignantes), il est tout aussi important de respecter les convictions de ceux qui refusent l’abattage sans étourdissement et qui réclament que les emballages indiquent la manière dont l’animal a été abattu. Il faudrait en outre mentionner qu’il s’agit de viande que les juifs refusent de consommer. Évidemment, une telle mention aurait des répercussions sur le prix de la viande casher, si le public refuse de consommer (52) la viande écartée par les juifs. C’est la raison pour laquelle des juifs s’opposent à une telle mention sur l’emballage par le Parlement européen (53). Mais une telle répercussion sur les prix n’est pas une raison suffisante pour violer les convictions morales de ceux qui sont opposés à l’abattage sans étourdissement préalable.
(52) Gellatley, Juliet: Going for the Kill: A Viva! report on religious (ritual) slaughter: Do supermarket chains sell religiously slaughtered meat? in: http://www.viva.org.uk/Viva!%20Campaigns/Slaughter/goingforthekill3.htm#Stunning%20Abroad; Voir aussi Hartinger: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, op. cit.
(53) Decision by European Parliament could raise cost of kosher food, The Midwest Jewish Week, 17.7.1992, p. 4, in: http://www.ukar.org/ronen02.shtml
VIII. Considérations économiques
1)
La remise en question par le Conseil fédéral de l’interdiction d’abattre les animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux obéit non seulement à des considérations morales (le respect de la liberté religieuse des juifs et des musulmans), mais aussi à des considérations économiques.
Le document intitulé Informations de base sur l’abattage rituel de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 signale que “pour assurer l’approvisionnement des communautés religieuses qui consomment de la viande issue d’animaux abattus selon un rituel religieux, les autorités compétentes admettent l’importation de cette viande”. On en conclut que si l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable est levée, la Suisse ne sera plus obligée d’importer de la viande casher ou halal, et pourra même exporter une telle viande, notamment vers les pays musulmans (54).
(54) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 4.
2)
L’argument économique part du postulat que les juifs et les musulmans exigent que les animaux soient abattus sans étourdissement préalable. Or, nous avons vu plus haut que ce postulat est faux, tout au moins en ce qui concerne les musulmans. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, deux grands pays exportateurs de viande halal pour les pays musulmans avoisinants, pratiquent depuis des années l’étourdissement des animaux en recourant à l’électronarcose. La Suisse peut donc, sans problème, maintenir l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable et exporter de la viande vers les pays musulmans.
IX. Conclusions
1) L’abattage rituel pose de nombreux problèmes qui méritent d’être posés, mais le débat se focalise sur l’étourdissement des animaux avant de les saigner.
2) Le Conseil fédéral et les professeurs de droit invoquent l’interdiction d’étourdir les animaux chez les juifs et les musulmans, et souhaitent permettre l’abattage sans étourdissement à ces deux communautés au nom de la liberté religieuse. Mais ni le Conseil fédéral, ni les professeurs en question, ne démontrent l’existence de règles religieuses contraignantes interdisant l’étourdissement. Les pays occidentaux permettant d’abattre les animaux sans étourdissement préalable “par respect des convictions des juifs et des musulmans”, commettent la même erreur.
3) Ni la Bible ou le Talmud, ni le Coran ou la Sunnah de Mahomet, constituant respectivement les deux sources du droit chez les juifs et les musulmans, ne contiennent de règles contraignantes prescrivant l’abattage sans étourdissement ou interdisant la consommation de viande issue d’animaux ayant été étourdis avant la saignée. Bien au contraire, ces sources recommandent de réduire la souffrance des animaux autant que faire se peut.
4) Les sources susmentionnées interdisent la consommation du sang. Or ceci ne peut être invoqué pour interdire l’étourdissement des animaux, du fait que cette pratique n’empêche pas que l’animal soit vidé de son sang.
5) Les sources susmentionnées interdisent la consommation de la viande d’un animal mort (pour les juifs et les musulmans) ou blessé (pour les juifs). Or il est possible d’étourdir l’animal sans provoquer sa mort ou le blesser.
6) Les sources susmentionnées imposent de réduire la souffrance de l’animal autant que faire se peut. Si l’on excepte l’opinion des rabbins opposés à l’étourdissement des animaux, il est généralement admis que l’étourdissement de l’animal avant la saignée réduit sa souffrance. Par conséquent, l’étourdissement de l’animal peut être considéré comme conforme aux normes religieuses juives et musulmanes.
7) Vu ce qui précède, la Suisse, en interdisant l’abattage sans étourdissement préalable, ne viole pas les normes religieuses juives ou musulmanes si le procédé utilisé ne provoque pas la mort de l’animal avant d’être saigné (pour les juifs et les musulmans) et ne le blesse pas (pour les juifs).
8) Si, malgré l’absence de règles religieuses contraignantes juives et musulmanes interdisant l’étourdissement, l’article 19 alinéa 4 de l’avant-projet de loi sur la protection des animaux devait être admis, il serait alors important d’introduire une nouvelle disposition légale stipulant que la viande rejetée par les juifs doit être mise sur le marché avec une mention indiquant que l’animal a été abattu sans étourdissement, afin de respecter les convictions de ceux qui refusent de manger de la viande abattue sans étourdissement préalable.
9) La remise en question par le Conseil fédéral de l’interdiction d’abattre des animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux obéit à des considérations économiques. Il estime qu’en levant cette interdiction, la Suisse ne sera plus obligée d’importer de la viande casher ou halal pour satisfaire aux besoins des juifs et des musulmans, et pourra, de ce fait, exporter de la viande vers les pays musulmans. Or, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, deux grands pays exportateurs de viande halal pour les pays musulmans avoisinants, pratiquent depuis des années l’étourdissement des animaux en recourant à l’électronarcose. La Suisse peut donc, sans problème, maintenir l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable et exporter de la viande vers les pays musulmans.

Older Entries