OVER DE RITUELE FOLTERINGEN VAN ONZE KOEIEN HEEN STEMMEN TERUGHALEN WEG VAN DE PVV NAAR DE VVD!! Zum Kotzen!

Ja hoor, klagen over ‘antisemitisme’, dat zou ontluiken met bloedige verhalen, maar wel opkomen voor het recht van orthodox religieuzen gespeend te blijven van kritiek op hun foltermethoden en gevrijwaard te blijven van de ethische imperatief dat een mens zich in ieder geval moet houden aan zijn eigen gepredikte moraal. Bolkenstein’s bewering, dat er geen bewijs is voor het extra leed van onverdoofd joods ritueel geslachte dieren ten opzichte van normaal geslachte dieren en dat er dienaangaand elkaar tegensprekende wetenschappelijke rapporten zijn, is een ontoelaatbare mystificatie: De door de joodse lobbie aangehaalde rapporten worden juist door dezelve rabbijnen en het CIDI in de openbaarheid verdraaid.

Zie hierover artikelen hieronder. Wie nog lust dit oude VVD pleidooi vor de bestendiging van EEN ANIMALE HOLOCAUST in onze slachthuizen door lieden die in dit land alle egards en voorrechten hebben gekregen juist om der wille van hun holocaust verhaal? Bolkenstein zegt niet, dat de in het sequeel meegenomen halal geslachte grote dieren als runderen voor de export 200.000 bedragen. Goed voor de handel, net zoals koopman Bolkenstein, goed voor de handel, slecht voor de moraal.

Luister naar Bolkenstein:

http://s.nos.nl/swf/nieuwsuur_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-964480

Advertisements