In de Wall Street Journal van 3 juni 2011 ‘ Roots of Europe’s Cultural Masocism’ schrijft Frits Bolkenstein de weg-met-ons-mentaliteit toe aan de broedermoord van de twee wereldoorlogen en aan het christendom van de andere wang. Buiten schot blijft, dat hijzelf ook als eurocommissaris stond voor de globalisering van de economie, die dus vanuit Europa naar Azie verdween. Zijn partijgenote Kroes staat als Eurocommissaris zelfs Amerikaanse en Chinese bedrijven toe in de EU te fuseren, terwijl ze het aan Europese bedrijven verbiedt!!). Hij stond ook altijd pal voor de infeodatie aan de Verenigde Staten, voor wie wij oorlog voerden, zelfs tegen Europeanen zoals tegen Servie dat zich moest doodvechten tegen de islamisering (Milsosevic, Karadzic, Mladic in het gevang) en ook dat hij de Nederlandse politiek verliet en als Eurocommissaris naar Brussel ging, omdat hij naar eigen zeggen geen respons kreeg bij de andere partijen tegen de multiculturele samenleving. Maar die was ook door zijn VVD tientallen jaren uitgedragen, inclusief ethnisch voorrangsbeleid ten detrimente van de Nederlandse bevolking. (Kapeyne van de Capello, Wiegel, Hermans, Wiebenga, de Grave, Nijpels, Dijstal). In ‘ Frits Bolkenstein, portret van een liberale vrijbuiter’ door Max van Weezel en Leonard Ornstein, Prometheus 1999, beschouwt hij het als zijn belangrijkste wapenfeit, dat hij de Centrumpartij en Janmaat’s Centrumdemocraten om zeep heeft geholpen door vuige stigmatisering (racisme, fascismke, extreem-rechts) en vuile ondemocratische middelen (zie artikel hieronder over collaboratie VVD burgemeesters met extreem-links). Daarmee heeft hij de Ueberfremdung van Nederland zich onherstelbaar laten voltrekken.
Nu portraiteert hij zich als opkomer voor de Europese beschaving. Maar hij verzwijgt met name de rol van de Frankfurter Schule: Die Joden, die de Europese beschaving ziek verklaarden (neo-freudianen), ontwortelden en individualiseerden (van Emde Boas sexuologie) en hun politieke stelsels revolutionaliseerden (Horkheimer & Co). Bolkenstein , voorvechter van Europese beschaving? Was het niet deze judeomaan, die nog onlangs de animale holocaust van het onverdoofd ritueel slachten op onze abattoirs bejubelde? Zijn beschavingsgraad is die van de gestolde pre-industriele veehouder, wat een gewetensloze zichzelfgoedprater, met zulke windvaantjes kan de europese beschaving niet gered worden. Het is duidelijk, dat de parlementaire democratie de werkelijke geostrategische en demografische belangen van de bevolking niet kan dienen. Het systeem kan geen tientallen decennia vooruit regeren en is zo autistisch, omdat het niet gedwongen wordt vooruit te dnken, bijvoorbeeld door de verplichtstelling van een 50 jaar vooruitvisie aan alle deelnemende partijen over dezelve vraagstukken. Bolkenstein legt ook niet uit, waarom de Europese Commissie zo immigratiofiel is. De oude verdeel en heers-ideologie van Plato in Seracuse misschien?
Vergelijk Bolkenstein’s huidige oprisping eens met het doorvrochten interview-video met Guillaume Faye ! (zie deze website onder video/audio)
alfred vierling

Advertisements