De pedofielenvereniging van Nederlandse bischoppen heeft weer eens de besneden lullen van het centraal joods overleg gelikt en zijn TEGEN bedwelming bij ritueel slachten. Terwijl de hele wereld en zelfs de NOS de wanstaltige slachttaferelen in Indonesische slachthuizen aan de kaak stelt, maar de NOS over de animale holocaust op onze abattoirs absolute radiostilte en blindheid in acht neemt, kan de priesterkaste hun ziekelijke fantasiewereld botvieren op onze dieren, nu ze even van de kinderen moeten leren afblijven. Als ze maar bloed zien, deze vertegenwoordigers van een godsdienst, welke een folterwerktuig als symbool in elke huiskamer wil laten bengelen. Allleenrecht op leed hebben alleen Joden, niet de andere mensen, niet eens de Kopten en dus al helemaal niet de dieren. Van de primitivieve semitische woestijnvolkeren en geitenhoeders uit het Midden-Oosten was niet veel te verwachten, maar het Christendom heeft aan de Germaanse en Slavische volkeren heel veel gastvrijheid en ontwikkeling te danken. Helaas, het laat ons dus gewoon vallen, ALS WIJ EEN MOREEL BESEF TONEN EN ONZE NORMEN WILLEN DOEN NALEVEN. Hun monotheistisch anthropocentrisme verblindt hun zicht op enige morele ontwikkeling in het besef, dat wij maar een ‘schepsel’ onder anderen zijn, ‘primus inter pares’, primus alleen qua potentieel moreel besef, maar zeker postimus in leedpreventie. Tijdens mijn leven heb ik mijn meest dierbare normen en waarden van beschaving door de drie abrahamitische godsdiensten (christenen, Joden, Islam) zien vertrappen. Wilders heeft maar voor een derde gelijk, hij moet ook de twee andere godsdiensten aan de kaak stellen, maar dat is een bovenmenselijke opdracht: De godsdiensten aanvallen, dat is iets voor de engelen, niet voor de edelen zoals wij. De echte minderheid zijn wij, de dierenbeschermers, ik pleit voor een jaarlijks mensenoffer: een rabbijn, een iman en een bijbelbroeder en een pijpkatholiek per jaar in een grote pan op vuur, zolang ze doorgaan met hun bloedige wrede hecatomben in onze slachthuizen. Kom maar op Bloemendaalmeisjes Officieren van Justitie, ik ben niet bang voor vervolging, wij leven hier formeel nog niet onder de talmud, de sharia en de inquisitie. Ik heb het recht die priesterkaste te houden aan hun eigen morele wetten, waarblijkens ze deze abjecte praktijken moeten toegeven en uitbannen.

alfred vierling
woedend en ziedend
dierenbeschermer

Advertisements