Moskou, juli 2011

Op uitnodiging van de ‘партиа защиты российской конституции русь’ (Partij ter Bescherming van de Constitutie, de Oerrus)(www.pzpk.ru ) en de koepel ‘народный собор’ (Volkskathedraal) (www.mosnarodsobor.ru) spraken wij met Alexander Lapin (in het Duits) en Denis Tropin(in het Engels) van de Volkskathedraal en Alexander Nikitin (in het Frans) van de PZPK over demografisch tekort, immigratie en Euro-russische samenwerking.. Het Russisch wilde niet echt vlotten. Bekijk maar met leedvermaak hoe moeilijk ik de vragen in het Russisch stel in het interview met Prof. Pavel Tulaev (op http://www.alfredvierling.com). Een Engelstalige versie van het interview volgt. Bij deze afstraffing van een zeldzame linguistische zelfoverschatting kwamen nog twee andere frustraties: In heel Moskou kan je geen verteerbaar brood kopen, alleen witte en bruine ‘bakstenen’. Dat verklaart wel het taalprobleem: Moskovieten bijten hun tanden erop kapot, gaan slissen en worden dus onverstaanbaar! Buiten Moskou bleek het land zeer dicht bevolkt…met gigantische horzels. Er was geen ontkomen aan: We zijn nog in de Медве́дица (Berinnenrivier) gesprongen op 500 km afstand van Moskou, maar had men moet toch zijn hoofd boven water houden en er dan zoog zich er een vast aan het ooglid. Blijkbaar kan een OOG-lid ook dienen als ‘zwellichaam’! Het schijnt dat je na drie jaar immuun wordt, maar ja die horzels lezen blijkbaar paspoorten. Een Nederlands groepslid , lamgeslagen door de wodka veranderde te velde in een look-alike de rode mazelenpatient. Een weetje: vied- is ons woord weten en mied- is cf Frans: miel=honing, dus een miedvied is een dier dat weet waar de honing is: een beer. Premier Medvedev (uitspraak MiedViediev) is Meneer van de Beer maar weet niet alleen waar de honing te halen valt.
Van de politieke situatie in Rusland werd je ook niet vrolijk: Ze zitten net als de EU onder vervangvruchtbaarheid (1,2 ipv 2,1) en mag je hopen dat er in 2030 nog 100 miljoen Russen zijn. De regering Putin stelt geen visumplicht in voor ex-Sovietrepublieken en voert zelfs voorrangsbeleid ten bate van Tchetchenen bij huisvesting en arbeid te Moskou. Wij kennen zulk fataal afkoopbeleid hier te lande maar al te goed, maar Tolstoy wist het al in 1906, toen hij in de profetische novelle ‘Khadji Murat’ al de eeuwige strijd tussen Russen en Tschetshenen aankondigde. Murat? Was dat niet ook de jongen die in Den Haag een naieve d’66 leraar neerschoot? Rusland heeft net zoals de EU ook 25 miljoen moslims. Maar Moskou bleek een veel ‘Europesere’ stad dan verwacht en in ieder geval vergeleken bij onze steden. Wat er aan moslims rondliep was blijkbaar voor eeuwig al door Stalin getemd. Iedereen in de prachtige metrohallen en op straat sprak Russisch en gedroeg zich beschaafd.
In de metro werd veel gelezen ook al van electronische schermpjes. Slaven zijn niet van nature extroverte lolbroeken maar ontdooien zodra je met ze praat. Dan blijkt de jeugd zijn geschiedenis goed te kennen, ze leven nog veel met de Tweede Wereldoorlog,waarin ze 25 miljoen mensen hebben verloren, vooral mannen en dus is er een vrouwenoverschot. Die zoeken een sterke en betrouwbare man en dus zijn buitenlanders in dit wodkaland geliefd: De vrouwelijke bevolkingshelft beweegt zich sierlijk op naaldhakken voort en volgt incidenteel versieringscursussen. Maar ook de jongens waren modern en fashionable, allemaal stoer maar ingetogen, behalve de kozakken, die op de barbecue aan de Berinnenrivier grenzeloos zopen en dronken geworden te paard zonder zadel gingen galopperen, vlinderslag zwemmen, bijlen gooien en…vechten! Ook ik moest aan de wodka en paardrijden, wat geen pretige combinatie is. Deze kozakken die zo voor het vaderland willen opkomen en tegen de corruptie en de decadentie (gay parade) strijden, verzuipen en verroken dus wel prenataal hun genetisch materiaal!
Er is ook een tegenbeweging die zich laat inspireren door Hitler’s vegetarisme, zo spraken we met een 17-jarige kozak die goed Engels sprak en zich tooide met de skypename Wilhelm von Hohenzollern. (wilhelm101010@gmail.com). Hij wil graag naar het westen. Ook spraken we in de metro met een interessante Вяцеслав (Viatseslav), student psychologie, die wel wist dat de vader van de ‘sociale psychologie’ de Duitse (nu vermaledijde) Völkerseelenkunde is, waarvolgens ook volkeren een eigen karakter kunnen hebben. Hoor ons gesprek hier :
http://www.divshare.com/download/15561400-96f
Het bezoek aan het Kozakkenmuseum, 40 km ten zuiden van Moskou, leerde me hun geschiedenis, die er wordt verbeeld en waar hun nationalisme wordt zo erg wordt opgehemeld, dat de regering ze naar buiten Moskou heeft verbannen. Het was immers het Rode Leger dat de Kozakken, die ooit tot aan Alaska en de Chinese grens vochten, uiteindelijk ook nog uit hun eigen kozakkenstaat heeft verslagen. Commercieel zijn ze niet, er was geen reproductie en nog geen kopje thee te koop…bij 35 graden C!! Een ander museum was uitsluitend voor de schilderijen van Глазунов (Glazunov), die niet alleen mooie schilderijen over de ontboering (het land ontdoen van de boeren!!) en ontkerkelijking maakte maar doorschilderde naar de moderne tijd, compleet met , Jelschin, Gorbatschev, Bush, The Beatles noem maar op, allemaal vanuit de gedachte dat het nationaal cultureel erfgoed beschermwaardig is. Waar vind je zo’n kunstenaar hier? Het doet weer denken aan Tulaev, die een studie maakte naar het pantheon, een continuum van de Vedische Geschriften totaan het Scandinavisch godendom. Hij stelde een boek met afbeeldingen van schilderijen van die oergoden samen. In voorbesprekingen voor het interview wees hij enerzijds wel op de gevaren van utopismen maar bepleitte ook een asielrecht vice versa voor politiek incorrecten binnen de EU respectievelijk Rusland.

Terug in Vlaanderen hebben we meteen de hele toonbank met lekkere broodjes en gebakjes opgekocht en opgegeten, want het voedselaanbod in Moskou is sinds 1972 toen ik voorlaatst Moskou bezocht nauwelijks verbeterd. Kris Roman, die deze reis organiseerde namens Eurorus, is thans actief voor het Nieuw-Solidaristsch Alternatief, dat weer klassiek marxistisch de hele wereld langs sociaal-economische parameters wil uitleggen en verbeteren. “De islam is geen probleem, alleen de massa-immigratie,’ ///hadden ook Polen kunnen zijn—verhaaltjes/// Nou voor hij Vlaanderen misprijst en Rusland aanprijst, kan hij maar beter een Vlaamse banquetbakker zoeken om in Moskou te onderwijzen hoe je brood en taartjes bakt!! Is dat gebrek aan initiatief en smaak in het Moskou van de miljonairs een sociaal-economisch probleem of een cultuur probleem?

Advertisements