Pavel Tulaev beantwoordt vragen van ALFRED VIERLING
Dit is de volledige tekst, zoals van te voren is toegestuurd. Voor de feitelijk uitgesproken iets kortere tekst in het video-interview wordt verwezen naar de videoteksten opgenomen onder de voorafgestuurde Russische teksten en Engelse vertalingen, ook hier op deze website in dezelfde rubriek. Er is nauwelijks inhoudelijk verschil, maar de publicatie ervan is gedaan om juridische redenen. Immers, Prof. Pavel Tulaev is alleen verantwoordelijk voor wat hij letterlijk heeft betoogd. Ook in Rusland ligt hij onder vuur.

0. Geachte heer Tulaev, Graag stel ik U enige vragen.

0. Welkom bij Rusland, de heer Vierling. Ik had ook een kans om uw publicatie ‘ The Netherlands: A failed State in a failed Continent’ te lezen in het Engelstalige tijdschrift «AB Aeterno», die de aandacht verdient. Ik ben blij om uw vragen te beantwoorden.

1. Demografie

Vraag 1.1. In 2050 zullen de volkeren van Europese afkomst zijn op de rand van uitsterven, Zij maken dan minder dan 6% van de wereldbevolking uit. Het vruchtbaarheidscijfer in de Europese Unie en Rusland staat momenteel op 1,57 , terwijl de vervangvruchtbaarheid 2,1 kind per vrouw vereist. En in de Europese Unie en Rusland hebben ieder al heeft ongeveer 30 miljoen moslims. Hun geboortecijfer is veel hoger. Wat vindt U ervan?

Antwoord 1.1. Ja, we weten van deze trieste statistiek en gevaarlijke trend. In de laatste editie van “Athenaeum” Ik heb een demografische studie gepubliceerd van twee Russische schrijvers, getiteld “Overleven de inheemse volkeren van Europa?”. Dit probleem wordt steeds besproken op de pagina’s van onze publicatie.

Vraag 1.2. De Europese Unie is van plan om bovenop de islamitische immigratie 25 miljoen meer Afrikanen te laten komen, terwijl Rusland, denk ik, wil stoppen met niet-Europese immigratie.

Antwoord 1.2. U kent het immigratiebeleid van de Europese Unie beter dan ik. In Rusland, het is waar, beperkt de overheid het aantal van de quota over de toegang van arbeidsmigranten uit Azië. Op hetzelfde moment, verbood het echter de Beweging tegen illegale immigratie (DPNI), die als eerste tegen de kolonisatie van het Russische volk uit het Zuid-Oosten en Eurazië streed.. De echte situatie is dramatisch.

Vraag 1.3. Is het waar dat de Russische regering ouders ongeveer 18.000) euro biedt voor elke tweede of derde kind?

Antwoord 1.3. Uw informatie over de overheidssubsidies ter gelegenheid van de tweede, derde en volgende kinderen zijn niet volledig betrouwbaar. Voor zover ik weet, zijn de bedragen van de werkelijke subsidies veel lager. Jonge gezinnen in de leeftijd van 30 ontvingen een eenmalige bijstand in 2007 van ongeveer 1500 euro voor het tweede kind en 2000 euro voor de derde en volgende. De werkplek moet de bevalling binnen een maand betalen met een vergoeding voor de verzorging van een baby van ongeveer 400 euro. Vanuit het perspectief van veel moeders, is dit als financiële hulp is laag, hoewel het belangrijk is vanuit een moreel gezichtspunt. In Duitsland en de Scandinavische landen, zijn vergelijkbare subsidies.

Vraag 1.4. U bent de auteur van “Blanke Strijd in Rusland” (Moskou, 2007 jaar 2007). Wat schreef U daar?

Antwoord 1.4 Het boek “Blanke strijd in Rusland» , is in een klein aantal exemplaren uitgebracht en te lezen op PDF-formaat op mijn persoonlijke site HYPERLINK “http://www.tulaev.ru” http://www.tulaev.ru,. Het is een verzameling van opiniestukken en interviews gepubliceerd in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Het gaat niet over demografie en filosofisch-historische en ideologische vraagstukken. Oorspronkelijk wilde ik onze westerse collega’s over brengen dat wij, Russen, zoals de blanke Europeanen, zijn. Wij behoren tot een ras, we hebben gemeenschappelijke wortels, tradities, waarden en dezelfde interesses. Daarom moet de bestaande verschillen, zoals taal of religie, geen hinderpaal zijn en niet leiden tot geopolitieke conflicten tussen zuster naties, zoals het was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn essays gaan over de betekenis van de Witte Herleving, tegen 1917 en daarbuiten, met inbegrip van de moderniteit van de XXI eeuw, de spirituele en culturele oplossingen van het probleem, en zijn niet antropologisch onderzoek.

Vraag 1.5. Zal Rusland waarvan de bevolking naar verwachting ongeveer 150 miljoen in 2030 zal bedragen, als een reservoir voor de bevolking (Hinterland) en als een bron van inspiratie voor de bedreigde blanke mensen in de Europese Unie dienen?

Antwoord 1.5. Uw prognose van de groei van de bevolking van Rusland tot 150 miljoen in 2030 is onrealistisch. De eerste, officiële gegevens over de 2010 telling zijn sterk vervormd. In feite is het aantal Russische burgers niet 142 miljoen, maar veel kleiner. Deskundigen noemen een geringer aantal (ongeveer honderd miljoen – nader te bepalen). Meer dan 20 jaar van liberaal-kapitalistische hervormingen van de Russische bevolking hebben tot verliezen in de orde van 15 miljoen mensen geleid. (het precieze cijfer wordt besproken). Met een verhoogd sterftecijfer onder Russische, Oekraïense en Wit-Russische mensen gaat een significante stijging van de vruchtbaarheid onder de Armeniërs, Azeri’s, Tsjetsjenen, Ingoesjeten , etc gepaard. Dat wil zeggen, compensatie voor het verlies van de Slavische bevolking van Europese afkomst, komt louter op het conto van de groei van de midden-Aziaten en Chinezen. Als deze trend doorzet, zal op de lange termijn de raciale samenstelling van de Russische burgers ingrijpend veranderen in de richting van Oost-Aziatische en Mongoloïde dominant.

Het is belangrijk op te merken dat de kwantitatieve vermindering van de bevolking gaat gepaard met een algemene veroudering, degeneratie, verdorvenheid en hersenspoeling onder invloed van de westerse beschaving. Het is duidelijk een verslechtering van de kwaliteit van mensen, hun gezondheid en morele karakter. In dit verband laten filosofen en religieuze figuren denken aan de wetten van de Kali Yuga, het tijdperk van het totaal degradatie, zoals statistici en demografen aangeven – de genocide.

Wien kan een dergelijke werkelijkheid inspireren? Er valt slechts nog te rekenen op de toegewijden die tegen de stroom in gaan.

2. Beschaving en cultuur

AV: De Europese Unie is ondergeschikt aan de Amerikaanse regering (Verenigde Staten) en wordt verzwakt door de Amerikaanse “plaag van genot,” die leidt tot de individualistische stijl van leven, in het hier en nu. In het belang van hun maçonieke lobby probeert de VS de euro-zone te verzwakken, door de prediking van multiculturalisme. Dit maakt de bevolking van Europese afkomst tot minderheid in hun eigen land, omringd door een zee van islamitische en zwarte immigranten. In verband met de opkomst van de nationalistische partijen in alle lidstaten van de Europese Unie werden onlangs nationale leiders als Sarkozy in Frankrijk, Merkel in Duitsland en Kameroen in Groot-Brittannië gedwongen het falen van de multiculturele beleid toe te geven. Echter, na de erkenning, bleef alles bij hetzelfde.

Vraag 2.1. Kan Rusland een alternatief voor multiculturalisme bieden?

Antwoord 2.1. We kijken aandachtig naar wat er gebeurt in de Europese Unie en we hopen dat, uiteindelijk het gezond verstand zegeviert.. Inheemse volken hebben het recht om hun nationale omgeving. In die zin heeft Rusland heeft iets te bieden als een alternatief voor het verschijnsel dat je ‘multiculturalisme’ noemt. Na het doorleven van de ervaring van de Sovjet-internationalisme en kosmopolitisme, post-Sovjet,heeft het Russische volk met de instandhouding van inheemse cultuur als zodanig overleefd tegen de invloed van de mondialiste tv en het internet. De huidige regering erkent de fundamentele rol van de Russische taal en het belang van de nationale cultuur, terwijl ze echter tegelijkertijd het streven van nationalistische Russische politieke partijen blokkeert, die ze wegzet als ‘extremisme’.

Vraag 2.2. Wat is de rol van de Russische Orthodoxe Kerk bij de instandhouding van de traditionele manier van het gezinsleven en de heropleving van de Russische beschaving ?

Antwoord 2.2. De rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het leven van het moderne Rusland is aanzienlijk. Onder andere religies, is het de dominante qua status, en qua reële impact, zoals de Rooms-katholieke kerk in Europa. De kerk heeft een duidelijke en actieve rol in de bescherming van het traditionele gezin. Het beïnvloedt ook de ontwikkeling van de cultuur, gezien vanuit een christelijk perspectief. De grootste Russische filosofen van de twintigste eeuw kwamen van orthodoxe waarden, en er is nu een renaissance van de religieuze cultuur, duizenden kerken zijn hersteld, vele duizenden exemplaren uitgegeven christelijke boeken, films geschoten op een historisch thema met een positieve beoordeling van de orthodoxie. In die zin is de rol van de Kerk geconsolideerd. Bovendien, haar invloed rijkt over de grenzen van Rusland naar het grondgebied van de voormalige Russische Rijk , dat is het duidelijk in Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische staten. Echter, de Russische cultuur is in het algemeen niet beperkt tot de Orthodoxe Kerk . Het heeft liberale, socialiste, technocratische en andere stromingen. Onder jongeren wint de Vedische richting, waarin verschillende groepen van de moderne heidenen samen een rodnoverov (Native Faith) beleven, aan invloed.

Vraag 2.3. Hoe lost Rusland het hedendaagse probleem op van hoe de enorme moslimbevolking te beheersen? De EU kan het nog niet.

Antwoord 2.3. Dit probleem is niet makkelijk! Ere verblijven in Rusland minstens 2 ingrijpend veranderen 20 miljoen moslims. De meesten van hen wonen in het zuiden van Rusland, Tatarstan en de Wolga. Het aantal burgers die de praktijk de islam volgen groeit in alle grote steden van ons land, vooral in Moskou, waar twee miljoen moslims nieuwe moskeen stichten. De piek groei van de islamitische invloed was in de jaren 1990, toen de religieuze opleving leidde tot de oorlog in Tsjetsjenië en Dagestan. Zoals u weet, volgens de Koran, moet een ware gelovige in God een heilige oorlog (jihad) voeren tegen de “ongelovigen.” Deze radicale positie wordt gezien door de christenen als de islamistisch extremisme en terrorisme. De Russische regering heeft rekening te houden met de belangen van de dominante religies, inclusief de Islam, dus het ondersteunt het beleid van de oecumenische, vreedzame coëxistentie en dialoog tussen religies. In de Russische paspoorten staan geen nationale afkomst of geloof beschreven. Op hetzelfde moment, bevordert men officieel een kosmopolitische cultuur in de vorm van verscheidenheid, sensualiteit, alle soorten van entertainment en recreatie.

3. Veiligheid en energie

3. AV: De Europese Unie heeft niet zijn leger en is bezet door de NAVO, onder de Amerikaanse militaire commando. EU-landen worden gedwongen om deel te nemen in de oorlogen van de VS, zelfs met betrekking tot Europese landen zoals Servië, het creëren van islamitische enclaves in Bosnië en Kosovo, of om de kunstmatige revoluties, zoals in Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland en Kazachstan te ontketenen.

Vraag 3.1. Kan Rusland de Europese Unie voldoende leveringen van gas en olie waarborgen aan Europeanen , zodat die zich kunnen bevrijden van de VS ?

Antwoord 3.1. Problemen van veiligheid en soevereiniteit zijn niet beperkt tot het energiebeleid, maar het is een van de belangrijkste strategische factoren. Natuurlijk kan Rusland een betrouwbare voorziening van de EU gas en olie garanderen. Ze doet dat nu al via de Noord-en Midden-Europese pijpleidingen , ondanks de weerstand van de concurrentie. Het moet niet worden vergeten dat er andere moderne energiebronnen zijn , zoals kernenergie. Zij zullen groeien, ondanks het
recente ongeval in Japan. Europa’s afhankelijkheid van de VS is meer van militaire, technologische en politieke aard dan van energie. De NAVO hielp Duitsland herenigen, verried het Sovjet-leiderschap, en nu neemt het onder zijn hoede hele westelijke delen van het voormalige Russische rijk, en voegt die onder de EU.

Vraag 3.2. Wat vindt U van de Russisch-Europese Unie plannen om wederzijdse veiligheid te garanderen, Poetin met het voorstel in de geest van het Verdrag van Parijs lijkt nu vergeten, zoals eerder voorgesteld door Gorbatsjov?

Antwoord 3.2. De richting van de diplomatieke inspanningen om een strategische as Parijs-Berlijn-Moskou te bouwen, was het algemeen correct. Maar door in te stemmen met concessies aan Duitsland, was het noodzakelijk in plaats van tegengestelde blokken van de NAVO en het Warschau Pact om alternatieve structuren van de collectieve veiligheid op te zetten, zoals de Noordelijke Unie. Helaas, de westerse strategen dwingen het Russische leger zich terug te trekken naar het oosten. Eindeloze discussies over het programma “Partnerschap met de NAVO ‘, het is allemaal maar militaire diplomatie. In dit zogenaamd “partnerschap” met de VS , hadden ze geen lokale oorlog die zijn naam dorst noemen, natuurlijk ten koste van Rusland. Bijvoorbeeld, de bloedige opdeling van Joegoslavië. Morgen zullen de door de NAVO ingeslikte landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en andere Slavische landen van Europa ons uitnodigen om de Oekraïne te ‘verdelen’. Dit zal de volgende stap worden, gevolgd door een nieuwe voorwaarstse beweging van strategische wapens van het Westen naar het Oosten. Rusland wordt zo in de armen van China gedreven , maar dat heeft zijn eigen belangen. De Shanghai Cooperation Organization (SCO) kan wel een tegenwicht voor de NAVO, zijn, maar Rusland dreigt te worden gemangeld. Als een gevolg daarvan is er het risico dat fragmenten van de Sovjet-Unie zullen zullen worden opgeofferd in de concurrentieslag tussen twee grootmachten – de Verenigde Staten en China.

Vraag 3.3. Alle landen die geen schuld aan het bankwezen hebben, aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) ,worden bedreigd. Als het IMF heeft de instrumenten van invloed in handen krijgt, zoals we zien in het huidige Griekenland, zet het druk op een land en brengt het bijna tot faillissement, waardoor de Anglo-Saksische banken in staat zijn om de belangrijke grondstoffen in handen te krijgen.

Antwoord 3.3. Inderdaad, vandaag de dag, zijn niet alleen kleine maar ook grote laden afhankelijk van de wereld banksystemen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) iheeft geen moeite ilijk om Griekenland te vernietigen, en regelen dan de verkoop van haar economische middelen. Het mechanisme van de financiële en politieke macht is al lang bereikt. Het is ook bekend, dat de staat van de VS zelf al lang een verschrikkelijke financiële schuld bij de bankiers heeft staan. Het totale bedrag wordt berekend in astronomische cijfers en is nog groeiende. Als gevolg hiervan zijn dollars niet ondersteund met goud, en geleidelijk af te schrijven. Echter, de bankiers en hun goedbetaalde analisten – zijn niet gek. Zij zullen meer en meer nieuwe vormen van bescherming van hun belangen bedenken. Bijvoorbeeld, kan na de euro een transcontinentale valuta-AMERIKA worden ingevoerd. Uit deze financiële spelletjes komt een relatief goed beschermd China met zijn haar onafhankelijke economie goed tevoorschijn met een sterke Yuan. Als Rusland zijn veiligheid zoekt met behulp van China, zal het tot een verdere sinificatie (verchinezing) leiden van de oostelijke regio’s van ons land.

4 De utopische belofte van de toekomst

Vraag 4.1. In de geest van Guillaume Faye’s archeofuturisme bent U teruggekeerd naar de traditionele Europese goden. U bent de auteur van dit boek met foto’s van goden die staan voor de oorsprong van de Slaven als de Indo-Europeanen. Wat hebben ze U geleerd?

Antwoord 4.1. [Ik ben goed op de hoogte met Guillaume Faye, niet alleen uit boeken, maar ook persoonlijk. Op mijn uitnodiging kwam hij naar Rusland. Hier hebben we in het Russisch twee van zijn boeken gepubliceerd, “Wereld Revolutie, Een Verhandeling over het nieuwe Amerikaanse imperialisme’ “en” ‘Waarvoor wij vechten’. Ik heb respect voor de auteur als een denker en als een van de meest vooraanstaande ideologen van Nieuw Rechts, maar ik ben het niet helemaal met hem eens. Mijn debat met Guillaume Faye is opgenomen in het artikel “Wat wij bepleiten?”.]

De filosofie “archofuturisme” van Guillaume Faye staat dicht bij mij, omdat het is gericht naar de toekomst. Echter, de Europese goden, leerde ik niet van hem, en in het algemeen, niet van westerse auteurs. In Rusland was er al een fundamentele school van Indo-ontwikkelde intelligentia tegen het einde van de XIX eeuw. [Ik noem alleen de namen van Alexander Afanasiev, Alexander Hilferding, BA Rybakov, ON Trubacheva. Studies van deze en vele andere auteurs suggereren dat Eurazië al millennialang een culturele ruimte zijn. De beweging van mensen van noord naar zuid (Hyperboreeërs en Ariers), en van oost naar west (de Scythen, de Wenden en Slaven), en dan van zuid naar noord (de Romeinen) en van west naar oost (de Duitsers).

Samen met deze volken hebben wij ons ontwikkeld en ons geuit in de presentatie van de goden. Bijvoorbeeld, de cultus van de donder, goed bekend in de westerse traditie onder de naam van Zeus en Jupiter, was in de oudheid op grote schaal verspreid aan de Donau en de Dnjepr onder de naam Perun. One, bekend als een wetenschapper, kwam naar Scandinavië, Klein-Azië, na het passeren door noordelijk Zwarte Zee regio. De Europese cultus van de Heilige Drie-eenheid werd voor het eerst bekend in India als de Trimurti. De ethische leer van de Boeddha was ook eeuwenlang al voorafgegaan door het evangelie van Jezus Christus.
Het door mij gepubliceerde album bevat 240 artistieke foto’s van Indo-Europese goden, voorgesteld door 14 kunstenaars tijdgenoten. Ik ben de auteur van de populair-wetenschappelijke inleiding op het boek en een auteur van een academische verklarend woordenboek (96 artikelen van de goden). In feite is dit boek – een geïllustreerde encyclopedie van de Slavische-Arische mythologie, een prachtig geschenk voor zowel kinderen als volwassenen.

Immers, goden – zijn het levende principes van het bestaan van het universum. We hebben ze gemaakt en zij ons tot een gemeenschappelijk organisme, we hebben een gemeenschappelijke genetische lijn. Niet alleen mensen en naties, maar ook de goden kunnen dichtbij komen als verre verwanten. Ontwaken van de Goden – is niet alleen een religieuze activiteit, maar het creëren van een kwaliteitsvolle omgeving voor het creëren van nieuwe werelden beter dan de huidige beschaving.

Vraag 4.2. Hoe kwam U tot de conclusie dat onze wedergeboorte afhankelijk is van het axioma “eerst bloed dan grond” en de “biopolitiek boven geopolitiek? ‘ Als reddingsconcept voor ons ras en onze aarde?

Antwoord 4.2. Er zijn voor de hand liggende feiten die sommige mensen zullen herkennen, terwijl anderen die ofwel niet begrijpen of niet willen begrijpen. Menselijke rassen en soorten – ze zijn evenzeer een objectieve realiteit, als die in Afrika blijft blank, hij brengt de exploitatie van het land en zijn beschaving. Een Zwarte (zwarte ras) blijft in de Europese wereld zwart, net als in de psychologie, en cultuur. Hedendaagse Afro-Amerikaanse muziek in de VS – een oog springende voorbeeld. Hetzelfde gebeurt met de Arabieren, die met zich meedragen de religie van de islam naar Europa en die zich bezighouden met de handel, in plaats van de vooruitgang van de wetenschap of technologie. En ook de Chinees. Eenmaal in Rusland, bestuderen zij de Russische taal voor communicatie met de inheemse bevolking en voor het bedrijfsleven, maar als Chinezen zullen zij hun traditionele cultuur behouden: moedertaal, filosofie, ethiek, Oosterse gevechtskunsten.

AV: Zeg eens eerlijk, wat vindt U van raciale vermenging?

PT: Gemengde raciale typen en hun ontwikkeling in de nieuwe sociale omstandigheden vormen een speciaal thema. Echter, bij een verhouding van 10:01 is het als het gesprek van de relatie tussen Europese en niet-Europese populaties op wereldwijde schaal, niet langer relevant te spreken van kruising of elkaar aanvullen, maar het gaat om het onder de voet van de blanke minderheid door veel talrijker rassen. Daarom moeten het genetische principe in aanmerking worden genomen in de strategische planning in het belang van de nationale veiligheid. Biopolitiek moet prevaleren boven geopolitiek, want het is heel belangrijk wie zal leven in ons land, wie te beheren, wie zal leiden tot nieuwe waarden en wetten. Zal haar rechtmatige plaats toekomen aan de blanke bevolking en onze heilige cultuur?

5 Strategie en taktiek

Vraag 5.1. Hoe stelt U zich de “Arische revolutie ‘ voor?

Antwoord 5.1. Ik zou liever spreken van Arische Renaissance, in plaats van revolutie. De laatste term wordt meestal geassocieerd met politieke gebeurtenissen, terwijl we geconfronteerd worden met geestelijke, intellectuele en educatieve taken.

In het algemeen, deze vraag is erg ingewikkeld, dus een korte reactie kan niet alle aspecten uitputtelijk behandelen. Allereerst moeten we begrijpen dat de term “Arier» ) in het Sanskriet een persoon beschrijft die respect verdient, een slimme toegewijde, trouw aan de traditie. In India kan het een man of vrouw zijn , meestal behorend tot een van de drie heersende kasten: brahmanen (priesters), kshatriya’s (krijgers), vaishyas (handelaars, landbouwers en veehouders). In het moderne bewustzijn, de vervormde propaganda van de media (de media), is dit historische en wetenschappelijke concept geassocieerd met de theorie van de “Arische ras” in het Derde Rijk, dat echter het volk van Noorse oorsprong betekent. Hitler en zijn vernietigende oorlog hebben het idee van de Arische identiteit in diskrediet gebracht, dat echter behoort tot de swastika (in het Russisch “Kolovrat” of “YSU”), die hemelse zegen, alsmede op de dag van vandaag een van de belangrijkste symbolen van het boeddhisme. Dus de eerste taak is om de inheemse kennis van ideologische propaganda en het nazi-beleid afzonderlijk, alsef mythevorming in de XX eeuw te ontzenuwen.

Het tweede fundamentele probleem behelst een grondige studie en de ontwikkeling van het Arische, op een wetenschappelijke manier – de Vedische traditie. Veda’s – een uitgestrekte oceaan van heilige kennis. Het is niet alleen de beroemde “Rigveda”, “Atharvaveda”, “Samaveda”, die gezangen van de oude rishi’s (priesters) bevatten, maar ook ‘Ayurveda’ (traditionele geneeskunde en de wetenschap van zdovove), de Upanishads (de filosofische en religieuze traktaten), de rijkste lichaamlijke Purana’s (heilige verhalen over goden, koningen en helden), de shastra’s (verhandelingen over de oorlog, state of art). Voor spirituele groei, regeneratie en welvaart van deze kennis (Veda), hebben wij die nodig, net zoals voor de Europese wetenschap de Griekse filosofen Pythagoras, Plato, Aristoteles nodig zijn.

Spirituele kennis (Veda) en de Arische ethiek zullen ons helpen om de broederlijke volkeren van Eurazië te consolideren, van Spanje tot India – op een positieve basis (de traditionele religie, een sterke familie, een gezonde levensstijl, de leer van de Dharma – het hoogste schuld service). En uiteindelijk, onontbeerlijk voor het bouwen van een eerlijke, efficiënte en technologisch geavanceerde samenleving, wat we zelf willen zijn, in plaats van die welke ons wordt opgelegd.

[Sommige van deze ideeën van vandaag prediken een christen, een deel – een nieuwe generatie socialisten. Echter, ze hebben niet een dergelijke fundamentele basis, als de Vedische traditie. Zij zijn als de takken zonder wortels. De Bijbel kan niet worden aanvaard als basis voor de heropleving van de planeet, want het bevat het Oude Testament, man-hatende ideeën. Een leer van Karl Marx – is niet de enige economische theorie, een alternatief op het kapitalisme].

Vraag 5.2. Wat bedoelt U je met tactiek van “leiderloos verzet’ ? In de Sovjet-Unie had je Stalin als machtig leider nodig om zich te ontdoen van masonische samenzweerders en de verspreiding van de islam: In 1917 waren er in de Sovjet-Unie ter beschikking van 47 miljoen moslims 23 000 moskeeën. In 1989 voor 80 miljoen moslims slechts 300 moskeeën!

Antwoord 5.2. De term “leiderloos verzet’ is niet van mij,maar van Simson Garfinkel, van wie een artikel wordt Afgedrukt in “Athenaeum.” Hij spreekt van de tactiek van de guerrillaoorlog, type wereldomvattend netwerk, dat kwalitatief verschilt van het oude systeem van politieke partijen en vakbonden, gebouwd op een piramide.

Ik denk dat de leiders met alle benodigde kwaliteiten voor een toegewijd leiderschap als theorie (leiderschap theorie) meer dan een publicatie nodig hebben. De vraag is, is wat precies bedoeld wordt met de leider. Führer van het oude type (de speakers voor het gebied en de narcistische dictators) – zullen niet bij ons passen. Een wijs leider werkt op het principe van “道 dao
‘Tao”: hij weet dingen, hij begrijpt hoe iets gebeurt en geeft terug wat al in wezen is gerealiseerd. Hij is als een vroedvrouw die een ongeboren kind ter wereld helpt brengen. Hij weet hoe te luisteren, niet alleen praten. En weet hoe je je ideeën laat klinken als dat van anderen. Een goede leider is een succesvol teamleider.

Stalin (Dzjoegasjvili) was inderdaad een heel sterke leider, zoveel hij kon doen. Echter je moet hem niet vergoddelijken Hij bracht een heleboel verdriet toe aan de mensen in Rusland, waaronder de Russische natie, die hij in gevlei bracht om hem vervolgens te vernietigen: niet alleen de vrijmetselaars, maar alle dissidenten. Tijdens zijn persoonlijke dictatuur doodde hij miljoenen mensen voor hun geloof. Ja, de moskeeën in de Sovjet-Unie was een orde van grootte kleiner, maar dat gold ook voor de christelijke kerken. De communisten waren atheïsten, en hij streed tegen de religie als zodanig, maar niet met moslims tegen de orthodoxen of andersom.

Dictators zijn niets voor mij, maar als een professional hispanist was ik geïnteresseerd in de ervaring van Generalissimo Franco, die het land regeerde gedurende 40 jaar! Ik heb in Rusland, zijn boek “vrijmetselarij” uitgegeven. Maar ik aanbid Franco niet. Vandaag de dag is het onmogelijk om terug te keren naar de dag van de katholieke inquisitie, en het is niet wenselijk.

Vraag 5.3. U lijkt te denken over de mogelijkheid van herstel van de autonomie van de etnische wederopleving in Rusland en het Russische volk, het gevoel van eigenwaarde, om de onafhankelijkheid van nationale soevereiniteit of zelfs van de beschaving te garanderen?

Antwoord 5.3. Inderdaad, ik wijdde een groot deel van mijn leven aan de Russische nationale bevrijdingsbeweging en het begrip van de hedendaagse problemen van mijn volk. We kunnen zeggen dat in de jaren 1990 van de twintigste eeuw in Rusland er een informatie-boom was, over de Russische Renaissance. Hoewel dit heeft geleid tot de terugkeer van het nationale culturele erfgoed, is het niet geconsolideerd in een souvereine Russische staatsvorming.

Het feit is dat vandaag de dag er in de Russische Federatie, vertegenwoordigers van 180 nationaliteiten wonen en die samen 83 territoriale entiteiten vormen.. Samen vormen zij, volgens de Grondwet, “de multinationale bevolking van Rusland.” Men gelooft dat het Russische volksdeel ongeveer 80% van alle burgers behelst, maar onze federatie is geen natiestaat. De Russische mensen zijn niet erkend als een rechtspersoon, dat is waarom er vele politieke conflicten zijn en problemen. Echter, de algemene richting is toch van deze beweging naar een homogene samenleving met een duidelijke voorsprong van de Russische en Slavische etnische groepen.

Vraag 5.4. Kunt u ons vertellen over het belang van strategie en tactiek van de “Athenaeum” voor de Herleving van de Noordeuropese volken over de hele wereld?

Antwoord 5.4. “Athenaeum» (Het Athenaeum), zoals u weet, de traditie gaat terug naar de tempels om Athena – godin van de wijsheid en de rechtvaardige oorlog. In het tijdperk van de Verlichting is zij in alle Europese landen naar voren gekomen in de vorm van het Atheneum van Kunsten en Wetenschappen. In Rusland voor de revolutie, ook was er vook een tijdschrift genaamd “Athenaeum.” Onze publicatie werd opgericht in 2000, De belangrijkste doelstelling ervaan is de formulering van een ontwikkelingsstrategie en de definiering van de semantische velden (informatie ruimte) in nieuwe regels. Die zijn storend (dat wil zeggen, revolutionair in feite) en gaan over inheems geloof, rassenleer, blanke cultuur, technologie, samenzwering, de Tweede Wereldoorlog IV. Wij zijn geen conservatieven en progressieven, maar duidelijk archeo-futuristen. Dat is ons doel – de geboorte en de opvoeding van een kwalitatief nieuwe entiteit, de Witte Revolutie, die in staat zal zijn om leiding te geven aan de nationale avant-garde.

Door het combineren van de knapste koppen van Rusland en Europa, is onze “Athenaeum” het meest bekend buiten het land. Dit stelde ons in staat te verzamelen in 2006 een conferentie over “De toekomst van de Blanke Wereld, en in 2007, een conferentie over “Rusland en Europa”, die werd bijgewoond door vooraanstaande westerse denkers[zoals Guillaume Faye, Pierre Krebs, Pierre Vial, Robert Steuckers, Enrique Ravelo , Jan Behr Tillenon, Gerhoh Rayzegger, David Duke, Manfred Roeder, Silvano Lorenzoni, Stefonos Gekas, Chris Roman, Anton Rachev, en van ons, Anatoly Ivanov, Vladimir Avdeev, Galina Lozko en anderen. Procedure werd uitgegeven in Moskou en publiceerde een meertalige website HYPERLINK “http://www.ateney.ru” http://www.ateney.ru

Vraag 5.5. Is het mogelijk om de ‘Alliantie van de blanke naties “te creëren ter stuiting van de naderende Vierde Wereldoorlog? Wat zijn ervan de kenmerken?

Antwoord 5.5. De naam “Alliantie van Blanke Naties,” kan nauwelijks serieus worden genomen voor een statenunie. Wanneer het organiserend comité van deze conferentie in 2006 sprak over de naam van het forum , hebben de Fransen en Duitsers kritiek geuit op het begrip en “mensen van Europese afkomst” geopperd ipv “blanken”. Wat het ook was, we vormen een coördinerende raad, die actief is in de vrije uitwisseling van informatie en meningen. De echte doorbraak in deze richting was de oprichting van een organisatie van de “Euro-Rusland” onder leiding van Chris Roman. Via zijn website is regelmatig op de hoogte van onze partners over het belangrijkste nieuws op het continent en binnen de beweging.

Waar is, dat onze ideologische tegenstanders niet graag de actieve positie zien van leiders met nieuwe leef regels. Ze probeerden de conferentie in Moskou diskrediet te brengen en hebben de leden met een proces tegen de uitgeversvan hun literaire werken belaagd. Ik heb hierover uitvoerig bericht in een artikel: “Athenaeum in gevaar.” Als gevolg hiervan is een aantal publicaties van de laatste uitgave van het tijdschrift, inclusief een rapport van David Duke waarin hij joden bekritiseert, als ‘extremistisch’ verboden voor distributie, hoewel ze geen enkele aansporing bevatten tot geweld, maar alleen objectieve informatie.

Deze vervolging van de vrije gedachte, illegaal vanuit het standpunt van het Russische en internationale recht, is juist een vorm van de vierde wereld oorlog. Het wordt uitgevoerd niet alleen door staten, maar door latente internationale organisaties ten behoeve van de transnationale ondernemingen en banken, met hun ondergeschikte media. Hun doel – wereldheerschappij, wordt nagestreefd met inzet van hun wapens, geld, geweld en verdorvenheid. Mensen worden , als dieren, gedreven in de gouden kooi van het consumentisme, waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Tijdens deze “zoete oorlog”, worden miljoenen mensen elk jaar vernietigd door abortus, alcohol, tabak en andere drugs. Stylisten van ‘nieuwe wereldorde’, modelleren de vanuit hun gezichtspunt wenselijke menselijke types: “egoïstische”, “idiote”, “playboy-achtige”, “kenau”, wezens.

In verband met deze degeneratieve verschijnselen doemt de herinnering op aan de Vedische leer van de Kali Yuga. Is het mogelijk om alle mensen te redden in een Apocalyps? In ieder geval, moeten we de modern idiotie, en de slavernij in al zijn vormen, confronteren met onze spirituele ontwaking en de kennis, zonder welke er geen echte elite van redelijke mensheid kan aantreden.

6. Beste Pavel! Ik dank u oprecht voor zo’n grondige antwoorden op mijn vragen.

29/06/201

Advertisements