De Raad van State, bemand door steile christenen als Donner en Deetman, multiculti-liberalen als Wiebenga en Sorgdrager dompelen Nederland onder in middeleeuwse islamiseringsprocessen. In naam van de ‘godsdienstvrijheid’ worden de wrede onverdoofde slachttaferelen, weggemoffeld achter de muren van ontoegankelijke abattoirs, ongehinderd voortgezet en nu mogen we zelfs geen kritiek meer hebben op de boerka. Geen enkel eergevoel, geen enkele binding met de Verlichting, geen enkele assertieve verdediging van Europese waarden, nee hoor, tot en met het straatbeeld opgeofferd aan de als onbeperkbaar beleden waanidee van ‘godsdienstvrijheid’.

Wat is in hemelsnaam ‘godsdienstvrijheid’? Hoe kan in een enkel woord de tegenstelling ‘dienst’ en ‘vrijheid’ worden geplakt? Welke idioot, wreed en achterlijk ritueel dan ook, kan blijkbaar sacrosanct worden verklaard door de RvS en daar hebben wij Europeanen ons dan maar naar te schikken. O ja, ter bescherming van de culturele minderheden heet dat. En de dierenbeschermers dan? Zijn die niet de kleinste culturele minderheid op aarde?

En hoe zit dat met de chevaliers seul die vrouwen willen behoeden voor onderdrukking? Ze zullen worden vervolgd voor vermeende schenders van het recht op godsdienstwaan, in naam van het totaal van de werkelijkheid gespeende idee, dat vrouwen in vrijheid zich bemaskeren.

Geen boodschap aan het zwaarwegende feit, dat de gezichtsbedekking, die in oorsprong bedoeld was de vrouwen van Mohammed te onderscheiden (omdat hij om door zijn huwelijk met de gescheiden vrouw van zijn adoptiefzoon ermee te schande kon worden gemaakt), thans vooral wordt gedragen als ‘panoplee vestimentaire’, als wapenschild van de endogamie.

Endogamie, het alleen trouwen in eigen kring, de grootste barriere tot integratie, waardoor orthodox joden, zigeuners en moslims altijd zichzelf apart stellen van de sufferds van de ontvangende samenlevingen, waarop deze minderheden op zijn zachtst gezegd neerkijken(goyim, kaffir).

Terecht: Met zo’n college van wijze mannen heb je als Europeaan geen vijanden meer nodig.

Advertisements