Bezuinigingen worden altijd eerst gezocht waar de minste weerstand is: Bij achtelijke schoolkinderen bijvoorbeeld. In het onderewijs wordt nooit bezuinigd op die idiote drift van schoolkoepelmanagers om gigantisch nieuwe gebouwen op te trekken met achterlating van lege goed te gebruiken schoolgebouwen, maar die niet gemakkelijk een andere bestemming kunnen vinden. Als we nu eens ‘van boven’ gaan snijden en niet ‘van onderen’? Enige voorstellen:

1. Niet langer oorlogen uitvechten voor de Amerikaans/zionistische
belangen: Afschaffing/stopzetting JSF, terugtrekking Afghanistan,
Veiligheidssamenwerking met Rusland en Duitsland, naar huis
sturen
van landleger en luchtmacht (idee Pim Fortuyn). Afschaffing
Bilderberg/Carlyle Koninkrijk, Leve de Republiek.

2. Uitsluiting van import van Europese bedrijven van buiten Europa,
door hoge tolmuren, om zo dislocatie naar Azie tegen te gaan.

3. Euro samenbinden met roebel, koppelen aan goud- en primaire
grondstoffenindexen. Afstemmen met Renminbi. Gemeenchappelijke
begrotingslimieten, fiscaal regiem,industriepolitiek en
beknotting bancaire geldschepping afspreken.

4. Onderwijs inhoudelijk herstructureren, dwz.10 % voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs, 10 % innovatie bevorderend
onderwijs, ook op sociaal-cultureel terrein, 40 % middelbaar
beroepsonderwijs, 10% middelbaar bureaucratie-voorberidend
onderwijs, 30 % basaal onderwijs, allemaal voor de eigen
bevolking. Beroepsonderwijs door bedrijfsleven laten betalen.
Het onderwijs kan met veel minder docenten worden verricht, als
die dan maar veel betr zijn opgeleid en betaald dan die
ophooggevallen tieners en zijinstroomhuisvrouwen aan wie we nu
het onderwijs overlaten. Met die lui krijg je nooit een
zelfbewuste politiek gerijpte en cultureel assertieve bevolking.

5. Uitzetting van alle buitenlandse paspoorthouders zonder
wezenlijke bijdrage aan de Europese economie. (hadden we dat
gedaan vanaf 1980, dan hadden we nu 220 miljard euro bespaard!
Geboortenbevorderend beleid voor Noordeuropese volkeren
( op rand van uitsterven, nog maar 6% van de wereldbevolking in
2050!!).

6. Macht van woningbouwcorporaties breken: bouw eigen huis toestaan.

7. Afstoting overheidsondersteuning van kunst, sport,
radio/televisie, pers.

9. halvering salariering management van semi-overheid

10. Politie en Justitieapparaat anders aanvoeren, namelijk
prioritaire opsporing en veroordeling van meervoudige
miljoenenfraude bij de (semi-)overheid.

11. Gezondheidszorg: alle levensverlengende zorg voor mensen boven
de 80 jaar beeindigen, alleen palleatieve zorg. Geen
AWBZ betaalde opvang meer in verpleegtehuizen voor mensen boven
de 80 jaar.Dat scheelt het grootste deel van de stijging van de
gezondheidszorgkosten. 80 plussers zijn geen ‘ zwakkeren’, ze
zijn vergeten als rijpe vrucht van de boom te vallen, in het
strijdperk voor een betere wereld, en verschrompelen door een
onterechte hang aan het leven: Zelfs ons gebit is maar voor 40
jaar gebouwd, dus niet zeuren als je niet meer van je af kunt
bijten met je kudident mondje..
Meer geld naar fundamenteelonderzoek dan naar dure apparatuur.

12. Betaling AOW en pensioenen to 80 jaar.

13. afschaffing provinciale besturen, eerste kamer, vele
semi-overheidsorganen.

14. afschaffing ontwikkelingshulp huidige opzet. Wel doelbewuste
terugkeerprogramma’s financieren in islamitiwch Noord-Afrika en
de Antillen.
Nog andere suggesties? meld me het maar…..

alfred vierling

Advertisements