Publications/artikelen

Deze rubriek is nog in constructie/this section is still in construction. The following publications are to be found in book format after the here-under numbered titles:

1. ‘The Netherlands: A Failed State in a Failed Continent’ published in Ab Aeterno, Journal of the Academy of Social&Political Research,aug 2010, issue no4. (Vierling is honorary fellow)

2. ‘The Failure of Socialism as an international Cause’,published in Ab Aeterno, Journal of the Academy of Social and Political Research, op.cit,december 2011 (with the consent of an anonymous contributor (see note under article)

3. ‘ Another Look at Mudaraba Sharia Micro-Finance’ published in Ab Aeterno issue nr 6 spring 2011

4. ‘Micro-financiering, ook in Sharia-stijl, biedt geen uitweg’ vertaling/bewerking van 3., gepubliceerd in ‘Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, febr. 2012.

5. Vertaling van het boek: De kolonisatie van Europa (hfst 1)door Guillaume Faye , ed. Aencre (2000) Deze boekvertaling is nog niet niet voltooid.

6. Zo word je ‘Extremist’ genoemd : Verslag Partijpolitieke Periode 1980-2000 Dit verslag is nog niet definitief gepubliceerd.

7. ‘Centrumdemocratisch Beleid ter Bescherming van het Nederlands Staatsburgerschap’, SWOCI publicatie juni 1985

8. ‘Dutch Involvement in Nuclear Armament’ published in ‘International Political Science Review’, vol3,nr3 1982

9. Intergouvernementeel Milieurecht, Uns Leiden-Utrecht, Sijthoff 1976

10. Transfers of Knowledge &Techniques;Science Policy of The Nehterlands  to India, Indonesia, Philippines, Int Pol. Science Review 1982 vol3 nr 3

12. Manifest voor Europees Herstel en Vernieuwing – Nederlandse Vertaling van ‘Manifeste pour une Renaissance européenne’ Verschenen in Tekos, nr 95/1999 . Commentaar: In deze vertaling is de volgende passage weggevallen op last van Tekos, maar omdat de schrijver Alain de Benoist desgevraagd op een Tekos bijeenkomst dd 2 april 2011 publiekelijk deze passage nog steeds onderschrijft, vermeld ik deze hieronder toch (met afgrijzen): ‘ Het is een illusie te verwachten, dat de immigranten die thans in Frankrijk wonen in grote getalennaar hun land van herkomst zullen terugkeren. De Franse natiestaat heeft hun nooit iets anders te bieden gehad dan een louter op het individu toegesneden aanpassing aan een abstract burgerschapsbegrip, dat helemaal geen weet van groepsidentiteiten of cultuurverschillen wilde hebben. Het aantal migranten, de culturele afstand, die hen soms van de ontvangende bevolking scheidt en vooral de diepe crisis, waarin de gebruikelijke smeltkroezen ( partijen, vakbonden, geloofsinrichtingen, scholen, het leger) verkeren, maken thans dit assimilatiemodel ongeloofwaardig. NR meent, dat de etnoculturele identiteit der onderscheiden gemeenschappen die nu in Frankrijk leven niet meer tot de privesfeer moeten worden teruggebracht, maar ook echt in het openbare leven erkenning moeten vinden. NR hangt dus een verzuilingsmodel aan, dat individuen die dat wensen in staat stelt zich niet te hoeven afsnijden van hun culturele wortelen, om de structuren van hun gemeenschapsleven levend te houden en om de inachtneming van de noodzakelijke nationale wetgeving niet te moeten bekopen met het afwerpen van de cultuur die hun eigen is. Deze verzuilingspolitiek zou op den duur zich kunnen vertalen in een ontkoppeling van burgerschap van nationaliteit.’

11. My Denouncement of NATO/dutch War Crimes in 1999 (English) Hier volgt de aanklacht tegen 3 leden van de Nederlandse regering zoals door mij ingeleverd bij de Prosecutor van het Internationaal Strafrecht Tribunaal voor voormalig Yougoslavië te Den Haag (october 1999), My Denouncement as presented to the International Criminal Law Tribunal for Former Yugoslavia 12 october 1999

14. Een Koning ten Val gebracht (gesponsored artikel) Het betreft hier een gesponsorde publicatie voor actiedoeleinden door de opdrachtgever.

The corresponding nrs with the fore-mentioned titles are placed on TOP of each book format, which are shown here-under. Unfortunately not very clear. NUmmers van de titels corresponderen met dde hieronder geplaatste boekformaten. Het bijbehorend nr staat boven het formaat, maar niet echt duidelijk.

1. [calameo code=0005869167675d0b2ded9 lang=fr width=100% height=500]

2. [calameo code=00058691622f0b3805851 lang=fr width=100% height=500]

3. [calameo code=000586916140163903745 lang=fr width=100% height=500]

4. [calameo code=000586916140163903745 lang=fr width=100% height=500]

5. [calameo code=000586916140163903745 lang=fr width=100% height=500]

6. [calameo code=00058691603f334d7cb5b lang=fr width=100% height=500]

7. [calameo code=00058691643471ee0b217 lang=fr width=100% height=500]

8. [calameo code=00058691622306fb63f0e lang=fr width=100% height=500]

9. [calameo code=000586916f57bb06667ba lang=fr width=100% height=500]

10. [calameo code=000586916287a2bc7fec0 lang=fr width=100% height=500]

11.
12. [calameo code=00058691629f9010b09fa lang=fr width=100% height=500]

13. [calameo code=0005869166c5f596f5d9d lang=fr width=100% height=500]

14. [calameo code=000586916bb8023c89ef2 lang=fr width=100% height=500]

Advertisements